Zelený certifikát (Digital Green Certificate)

Aj my ďakujeme za Vaše zapojenie.
Rozumiem, že nie je vôbec jednoduché spracovať všetky tieto požiadavaky a vyhodnotiť ich priority vrámci dostupných scénárov technických riešení. Preto Vám odporúčam otvoriť nám nielen možnosť diskutovať na túto tému, ale aj aktívne prispieť do tvorby ucelenej dokumentácie, ktorá by pomohla zorientovať sa v tejto téme aj netechnickým čitateľom.
Ak máte v NCZI nástroje na evidenciu požiadaviek a dokumentáciu, mohli by ste nám do nich otvoriť prístup, čím by sa mohol celý proces výrazne urýchliť? Viď pekný príklad za ITMS

1 Like