Zákon o základných identifikátoroch (náhrada rodného čísla)

Projekt IFO bol v skutočnosti celý ukončený a vyfakturovaný ešte v 2016, alebo aj skôr. Jediné čo sa v tom projekte v podstate umelo drží ako nedoriešené je “podpora po nasadení do prevádzky” (toto sú info z verejných zdrojov). Takto aj bola umelo spravená “2. fáza”.