Výnos o štandardoch - MPK

Tak, práve som zistil, že od 20.12. je v MPK novela výnosu o štandardoch ISVS:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/951

Je to 99 novelizačných bodov. Konsolidovanú verziu nemám. Na weboch ÚPVII o tom nebola ani zmienka.
MPK končí dnes.

@hanecak Ty si to už videl? Komisia pre štandardy?

Oficialnou komunikaciu k clenom KS ISVS (ktorym som) neevidujem:

Dohladuva sa to tazko, kedze na UPPVII vyzera na organizaciu a zapisovanie mali este menej casu nez ja.

Z toho co som si teda dohladal za ostany cca pol rok to vyzera tak, ze hlavne aktivity prebehli v lete, nieco na jesen (naposledy cca oktober). To vsetko bolo v rovine debat a hlasovani o (nazvime to) “pracovnych materialoch” (vid napr. https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/4.+Zasadnutie+PS1). Nasledne cca 3 mesiace ticho na ktoreho konci je MPK o ktorom som si nasiel zial len jeden neoficialny mail z 20.12.2017. :confused:

Ak teda nieco bolo, tak bez mojho vedomia.

K materialu: Kedze chyba konsolidovane znenie, tak narychlo som vedel “navnimat” len “§ 47a
Verejne dostupné aplikačné rozhrania”: Tie sa prezentovali na PS1 dna 31.10.2017 v (nazvime to) “prvej hrubej verzii”. Odvtedy nic. A teda nie je mi jasne kto, ako a preco sa nakoniec dopracoval k danemu paragrafovemu zneniu (ktore mi velmi “nesedi”, pamatajuc si “o com to malo byt”).

2 Likes

V rámci pripomienkovania na rýchlosť som za S.D poslal tieto veci:


K celému materiálu:

Žiadame vykonať v rámci príslušných pracovných skupín ÚPVII -najmä v rámci Komisie pre štandardy ISVS- k tomuto materiálu odborné vysvetlenie/diskusiu a následne zopakovať MPK.

Odôvodnenie: Tento materiál neobsahuje vysvetlenie či odôvodnenie jednotlivých navrhovaných zmien. Pritom viaceré zmeny sú zásadnejšieho koncepčného charakteru. Špecificky potrebu odborného prediskutovania návrhu novely výnosu vidíme v témach týkajúcich sa zmien v referencovateľných identifikátoroch, tvory elektronických služieb, OpenAPI, valdiácie formátov podpísaných elektronických dokumentov a zmien v štandarde pre elektronické formuláre. ÚPVII na účel odbornej prípravy a pripomienkovania takýchto materiálov má vytvorené viaceré pracovné skupiny, najmä Komisiu pre štandardy ISVS. Pokiaľ je nám známe, predložené paragrafové znenie nebolo v rámci týchto skupín prezentované. Tento prístup je zásadné zníženie dlhodobo zaužívaného štandardu participácie pri tvorbe Výnosu o štandardoch pre ISVS, čo ohrozuje kvalitu materiálu, aj jeho všeobecnú akceptáciu a dodržiavanie.


K novelizačnému bodu 30 (doplnenie písm.k) do §41):

Navrhujeme tento bod vypustiť.

Odôvodnenie: Oprávnenia na prístup k elektronickej službe zostávajú pri použití OpenAPI rovnké, ako doteraz. Delegovaný prístup sa udeľuje pre aplikáciu tretej strany a je spravovaný centrálne, pre jednotlivé subjekty poskytujúce OpenAPI je transparentný.


K novelizačnému bodu 34, t.j. §46:

Žiadame doplniť nové písm.j) s nasledovným znením:
j) jednotný referencovateľný identifikátor je možné použiť iba pri referencovaní údajov stotožnených s referenčnými údajmi v zmysle §54a zákona č.305/2013 Z.z., alebo pri referencovaní položiek základného číselníka

Odôvodnenie: V rôznych evidenciách sa určitý konkrétny objekt (napr. konkrétna obchodná spoločnosť) nachádza v rôznej kvalite, potenciálne obsahuje chyby, prípadne kvalita údajov môže byť neznáma. Na riešenie týchto typov problémov slúžia koncepty referenčných registrov/údajov a stotožňovania údajov zavedené v zákone o eGov. Ak je na identifikáciu údajov pouitý schválený jednotný referencovateľný identifikátor, je žiadúce garantovať konzistentnosť súvisiacich údajov, čo sa v súčasnosti zabezpečuje mechanizmom stotožnenia. Pre údaje, ktoré zatiaľ nie sú stotožnené, majú byť použité iné identifikátory, napr. agendovo špecifické. Pri vykonaní stotožnenia bude aj takýto dočasný identifikátor nahradený jednotným referencovateľným identifikátorom. Uvedená argumentácia bola diskutovaná v príslušnej pracovnej skupine.

Žiadame doplniť nové písm.k) s nasledovným znením:
k) pri sprístupňovaní údajov medzi orgánmi verejnej správy, najmä prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov použiť na identifikáciu údajov referencovateľný identifikátor

Odôvodnenie: G2G prístup k údajom má byť vždy zaistený identifikáciou objektov referencovateľným identifikátorom. V zmysle predošlého doplneného bodu sa pre stotožnené údaje použije jednotný referencovateľný identifikátor podľa schválenej šablóny. Tento návrh je v súlade so závermi PS K9.4 Lepšie dáta a súvisiaceho dokumentu SP Manažment údajov.


K novelizačnému bodu 35, t.j. §46a:

Žiadame v písm.a) pred spojenie “referencovateľným identifikátorom” vložiť slovo “jednotným”.

Odôvodnenie: Realizácia dereferenciácie je nákladná. Povinnosť implementovať ju by mala byť stanovená iba v prípadoch, kedy prínos takýmto spôsobom realizovaný je náležite preukázateľný. To považujeme za splnené pri referenčných údajoch (resp. údajoch s nimi stotožnenými), ktoré majú byť identifikované pomocou jednotných referencovateľných identifikátorov, viď. aj naše pripomienky k §46.


K novelizčnému bodu 37, t.j. §47a:

Žiadame doplniť nové písm.a) s nasledovným znením:
a) poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania pre každú elektronickú službu, ktorá je verejne poskytovaná

Odôvodnenie: jedným z kľúčových účelov poskytovania OpenAPI je umožniť týmto spôsobom prístup ku službám, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba prostredníctvom GUI. Zavedenie tejto požiadavky je v súlade s NKIVS.

Pôvodné body §47a sa príslušne prečísľujú.

Žiadame písm.d) zmeniť nasledovne:
d) ak súvisiaca elektronická službá má byť prístupná iba pre autentifikovaného používateľa, umožnenie tomuto používateľovi udelenie a odobranie oprávnenia na delegovaný prístup pre aplikácie tretích strán
umožnenie udelenia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre subjekty tretej strany, ktoré udeľuje autentifikovaný používateľ

Odôvodnenie: Niektoré OpenAPI nevyžadujú prístup autentifikovaného používateľa. Prístupná má byť aj funkcia na odobranie oprávnenia. Delegovaný prístup sa udeľuje aplikáciám tretích strán, nie samotným týmto subjektom.

Žiadame vypustiť písm.e) a f).

Odôvodnenie: Nevidíme dôvod na paušálne povinné umožnenie vopred stanoveného časového ohraničenia delegovaného prístupu a v bežne používaných verejne dostupných zdieľaných API sa tento prístup obvykle neuplatňuje. Oprávnenia na prístup k elektronickej službe sa neriešia v rámci ÚPVS, a to bez ohľadu na to či prístup ku službe je možný prostredníctvom GUI alebo API.


K novelizačnému bodu 48, t.j. §57a písm.h):

Navrhujeme tento novelizačný bod vypustiť.

Odôvodnenie: Požiadavka na prijímanie a čítanie podpísaných elektronických dokumentov vo formáte PDF je už vyjadrená v §57a písm.a). Nevidíme dôvod rozlišovať verzie PDF v dvoch rôznych písmenách §57a. Zároveň nie je jasné, kto a akým spôsobom má kontrolovať dodržanie požiadavky §57a písm.e) pre dokumenty PDF verzie 1.3-1.7.

1 Like

ja som spravil konsolidovanu verziu, zavesim ju sem vecer…
btw ucinnost vacsiny novelizacnych bodov je od 1.2.2018 :slight_smile: srandisti

Inak, nerozumiem tomuto postupu, kedze po MPK je zakon o itvs, ktorym sa mal menit aj vynos o standardoch a zrazu ho menia opatrenim?

Podobne nepochopitelnym je navrh noveho zakona o znizeni administrativnej zataze, ktory je kopiou 1:1 novely spravneho poriadku z novembra, ktorym sa menilo 147 zakonov a o ktorom na sekcii informatizacie ani nevedia.

UPPVII bolo pocas sviatkov celkom aktivne, lebo okrem vynosu maju v mpk vyhlasku o rovnopise, zakon o dotaciach a uz aj predbeznu informaciu o novele zakona o egov, kt. by mala ist do MPK v marci.

1 Like

Tu je Konsolidované znenie Výnosu o štandardoch ISVS.docx (121.1 KB)
Minimalne zmeny su v prilohach 1, 5 a 12
Najviac zmenená je Príloha č.3.docx (4.9 MB)
a uplne nove znenia maju prilohy 9, 11 a 13

2 Likes

este pripajam Prehľad zmien a doplnení Výnosu_dôvodová správa.xlsx (68.0 KB)

Nedava mi zmysel, aby OVM na svojich podatelniach nadalej prijimali (neodmietali) ZEP kontajnery pre standardne podania. Pri praci s archivnymi dokumentami prosim, ale uz jeden a pol roka OVM nesmu ZEPy vyrabat (a veselo vyrabaju). Ako ich chceme donutit s tym prestat ? Preto by som povinost vediet overit ZEP kontajnery ponechal len specializovanym podatelniam, ktore narabaju na vstupe zo starymi archivovanymi podaniami …

A btw. vsetko co “ide vonku” 20.12. smrdi . Smrdi snahou lobistov a ich spolupracovnikov na OVM splnit zakonnu povinnost a zaroven minimalizovat nebezpecie ze sa relana diskusia ci pripomienky objavia.

1 Like

Presne to som chcel napísať…
Ak by som chcel naozaj niečo od niekoho pripomienkovať, tak termín 20.12. s ukončením MPK v prvej polovici januára je vyslovene nevhodný (a na to nemusím byť nijaký expert)
Z toho vyplývajú dve možné vysvetlenia:

  1. Amaterizmus v riadení pripomienkovania
  2. Zámer elimimovať pripomienky na čo možno najmenšiu mieru.

Ja by som tipol že bol niekde záväzne určený termín pre začatie legislatívneho procesu pre novelu výnosu “december 2017” a priorita bola dodržať termín, nie kvalita výsledku. Uvidíme čo bude ďalej.

1 Like

tak tak…uloha z akcneho planu…termin do konca roka…

Chcem navrhnut nove standardy, viete mi poradit alebo pomoct ako mam postupovat.

Standard by sa volal:

  1. jednotné číselníky - musia byť všetky rovnaké pre všetky OVM

  2. jednotný slovník pojmov a slov používaných v teminológii informatizácie, toto vyplýva aj zo zákonov, ktoré súvisia s eGov, len to teraz neviem nájsť, čiže je to povinnosť pre všetky OVM!

Viem, že sa priamo netýkajú pojmov IKT, ale preto je taký guláš vo všetkých dátach :frowning:

Jednotné číselníky už sú, dokonca v zákonoch. Hľadaj “základné číselníky” v z.275/2006 a 305/2013.

Ale to ja viem, len neviem kde sú tie číselníky, kde ich mám hľadať?

tu je pokec - nie číselník
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=2621587

tu je video - nepozerám, veľa času
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=7143493

ostatné číselníky sú xml, xsd - pre počítače nie pre človeka
potom je kopa užívateľských príručiek - zbytočná strata času
kde je napr. číselník životných situácii - čitateľný pre človeka? HA? čo prikazuje zákon!
fakt neviem nájsť žiadny

webe štatistického úradu sú napr. metadata, kde sú aj klasifikácie a číselníky
totižto ani sami webotvorcovia informatizátorskí tieto číselníky, schémy nepoužívajú

Nieco je tu. https://metais.finance.gov.sk/codelists/publiclist?page=1&count=20&sorting[code]=desc

Jano ty si šikulka, je tam kód a názov položky a teraz mi povedz ako sa tie položky volajú v jednotlivých datasetoch na rôznych weboch OVM, každý pes iná ves alebo xxx rovnakých
preto to stále treba “čistiť” - vy zvonku
lenže oni si to nevedia dať dokopy ani sami vnútri systémov OVM :frowning:

toto bude nikdy nekončiaci príbeh a stoji to kopu peňazí,čo mi vadí najviac

Pokiaľ ide o výnos o štandardoch, bol kedysi dávno zvolený (správny) prístup, že viac ako tomu čo je zadrátované vnútri IS sa venujme tomu čo si navzájom posielajú medzi sebou. To by malo byť silne štandardizované, volá sa to “dátové prvky”, je to Príloha č.2 výnosu o štandardoch.

Akurát že keď sa v OPIS začalo rozbiehať systematickejšie automatizované prepájanie IS (to sú tie “integrácie”), tak sa nejako po ceste tento štandardizačný prístup vytratil - samozrejme záleží na miere disciplíny každého OVM. Skrátka bez silného riadenia projekty prevalcovali dátové štandardy.
Pokročilé veci, napr. práca s kvalitou údajov, systematické riešenie temporálneho aspektu, jazykové mutácie sú zatiaľ iba v zárodkoch, až na výnimky ležia nedotknuté.
Potom prišla myšlienka referenčných údajov/registrov a tá je zatiaľ rozvíjaná zväčša nezávisle na iných dátových štandardoch.
Ďalšiu ranu z boku tomu práve zasadzuje nekontrolované nadšenie pre “ontológie”.
(Toto je úmyselne vyhranený pohľad. :wink: )

Veď áno, ale to sa asi nedá vyriešiť ďalšími štandardami.

1 Like

Ja súhlasím s tým, že nemá zmysel vytvárať ďalšie štandardy, ktoré už sú v ZÁKONOCH alebo VYHLÁŠKACH, treba ich dodržiavať!

Tak rozmýšľam, ako je možné, že boli odovzdané a prevzaté informatizačné projekty za milióny, ktoré nedodržiavajú vyhláškou stanovené štandardy?

Samozrejme nezáleží na miere disciplíny každého OVM, je to uzákonené, tak to musí OVM dodržiavať, štandardy sa mali a majú sa stále aktualizovať. “Integrácie” musia sedieť ako …
Ako mohli projekty prevalcovať dátové štandardy?

Poviem to takto - dovezieš z Mexika tonu marihuany a podľa colného sadzobníka deklaruješ 1 tona trávových semien, čo s tebou asi tak OVM urobia? :slight_smile: tráva ako tráva

Následky - budem ti nosiť do nápravného zariadenia koláčiky :slight_smile:

Všetky tie projekty, kde nesedia dátové prvky treba napadnúť za porušenie zákona a vyhlášky.

Veľmi pekne prosím teba aj všetkých dávajte sem odkazy na SLOV-LEX
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701

a nie

ROZDIEL Slov-lex je štátny web, ktorý povinne zverejňuje právne normy SR v elektronickej podobe namiesto tlačených papierov a nesie zodpovednosť.

1 Like

pretoze problem nie je taky ciernobiely, ak ma fungovat integracia tak mozes bude cakat kym druha strana opravi svoj ciselnik podla standardu alebo sa prisposobit. To prve je sice spravne ale vysledok je sklz a pruser. To druhe porusi standard ale funguje.