Register Adries - Register ulíc

Používate register adries na integráciu do svojich projektov?

V apríli tohto roku som robil malú databázu remeselníkov v kraji a podľa predošlých skúseností s ľudmi, že sú schopný napísať napríklad mesto “Moldava nad Bodvou” aj na 5 spôsobov som hľadal “slovník obcí”.
Jeden bol tu posta.sk/sluzby/postove-smerovacie-cisla ale nie celkom vhodný.
Namiesto “Družstevná pri Hornáde” je “Družstevná pri Horn.”, “Kamenica nad Cirochou” je “Kamenica n/Cirochou” alebo “Hrabovec n/ Laborcom”.

Potom som sa dopracoval k registru adries, minv.sk/?RA_MV ktorý by mal byť ten najsprávnejší.
Z neho používam
data.gov.sk/dataset/register-adries-register-obci
data.gov.sk/dataset/register-adries-register-casti-obci
data.gov.sk/dataset/register-adries-register-ulic
takže som bol spokojný ako budú dáta čisté a správne.

Počas používania mi hlásili nedostatky a niečo som objavil aj sám.

Vyskytujú sa preklepy v uliciach aj duplicitné ulice alebo už neplatné ulice. Preklepy som riešil s obcami niektoré opravili, niektoré sa na to vykašlali.

Duplicitné ulice, alebo už neplatné ulice nakoniec sa zistilo, že obce ich vidia ako ukončené a vo verejnej časti na data.gov.sk je validTo None, takže sa tvári ako platná ulica. Dá sa to overiť cez Pripomienkovanie kvality registra adries slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_333599 kde tie “chybné” ulice nevidím.

Napríklad Michalovce aktuálne platné ulice, validTo je None.
Februároveho Víťazstva, Júl. Fučíka, Júliusa Fučíka, Karola Marxa, Kl. Gottwalda, Klementa Gottwalda, Nám. 26.novembra, Námestie Červenej Armády, Trieda V. I. Lenina

obrázok https://framapic.org/Yqw3m7PBB0S7/NBlb401AoGbB.png

Košice-Staré Mesto aktuálne platné ulice, validTo je None.
Dimitrovovo Nám., Gen. Petrova, Gottwaldova, Leninova, Nám. Febr. Víťazstva

Chybu som nahlásil 4/2019 na minv a posunuli to pre nases, “opravili” to 25.9.2019.

Po oprave z 25.9.2019 sú tieto zmeny v data.gov.sk/dataset/register-adries-register-ulic

 1. Prestala fungovať denná aktualizácia, predtým sa aktualizovalo takmer každý deň a dáta za 3 dni spätne. Napríklad zmena z pondelka bola dostupná na stiahnutie v stredu.
  Teraz raz za mesiac bol vydaný súbor consstreetname.20190828.csv a consstreetname.20190929.csv
  Je možné, že to exportujú ručne, nie je to až tak nevyhnutné.

 2. Zmenili formát dátumov
  stĺpec validFrom a validTo má otočený dátum namiesto YYYY-MM-DD je D. M. YYYY.
  Stĺpec effectiveDate ostal v poriadku YYYY-MM-DD.
  obrázok https://framapic.org/bkasLOSbBMA1/taSnIdlD3clh.png
  Dá sa to programovo “otočiť”.

 3. Skontroloval som námatkovo nahlásených niekoľko neplatných ulíc a pribudol im dátum ukončenia, takže sa javilo na prvý pohľad ako dobré, ale po importe dát sa objavili duplicitné ulice s preklepmi ktoré majú dávno ukončené a je to takmer v každej obci.
  Obrázok https://framapic.org/b0IRrxPK0tWb/T95Pbh0Ufhnb.png
  Súčasné dáta sú tak nepoužiteľné. Toto je zásadná vec a bez tohto je register ulíc nanič.

Otázky na vás, používate register adries a všimli ste si tieto chyby?
Mohol by niekto zistiť kedy to konečne opravia do použiteľného stavu, minimálne bod 3.?

3 Likes

:man_facepalming:

Ja som k tomu videl par “rychlych analyz” pre Presovsky kraj:

 • 68% zaznamov ma koordinaty
 • 49.9% (z celkoveho poctu) ma koordinaty v PSK

(vid ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta )

A potom este vid slide 19 v analyze od KPMG pre UPPVII:

https://datalab.digital/wp-content/uploads/Prezentácia-prvého-komplexného-merania-dátovej-kvality-vo-verejnej-správe.pptx

TL;DR: Vdaka za report, je to dolezite. Potrebujeme stupnovat tlak, lebo o veciach sa sice vie, ale hybu sa pomaly (a popri tom bezia paradne reklamne spoty e eGov v telke, rozhlase a na soc. sietach).

Zatiaľ som šiel na úroveň ulíc, nižšie na budovy nie.
Praktické skúsenosti čo so som s tým mal, keď som videl chyby alebo preklepy písal som na mail obci mestu prípadne aj cez https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_333599

Obec má v registri aktuálne 2 ulice Kúpeľná a Kupeľná
momentálne si nevieme upraviť (vymazať) uvedenú ulicu “Kupeľná” keďže nemáme prihlasovacie údaje a ani priamy prístup do tohto registra. Mohli by ste nám s týmto pomôcť? Kolegyňa je dlhodobo PN a neviem ani www.adresu ani heslá…


Ďalšia obec s duplicitnými ulicami
vieme o týchto chybách, ktoré vznikli pri prvom zadávaní údajov do registra adries,
*avšak neviem, ako mám zrušiť ulice, ktoré nie sú správne zadané. Sú to ulice Mierova a Jarkova s krátkym " a " na konci. *
Keď by som mohla, tak by som Vám zavolala, len mi prosím oznámte tel. číslo na Vás a skúsila by som to opraviť cez telefón…
pričom ulice nemôžu mazať iba zlúčiť s inou, rozdeliť alebo ukončiť


obce Veľké Trakany a Malé Trakany
v RA nemajú ulice (iba jednu), na mapách však majú ulice, takže obyvatelia v OP nemajú uvedenú žiadnu ulicu a pre úrady sú bez ulice. Na mail neodpovedali, po polroku som tam zavolal, že to majú tak už 9 rokov odkedy poslanci schválili ulice, ale že už teraz 10. rok by chceli vložiť ulice do RA.
Z tejto časti registra Register adries - geografická reprezentácia ulíc - cestné úseky


používam dáta do vylepšovania máp a navigácie
Niektorým mestám a obciam ktoré tento rok pridali novú ulicu a nemali tam geografickú so som písal, odpovede boli rôzne.


Mesto na západe SK
Z hľadiska stavebného úradu nám nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, aby sme od žiadateľa pri kolaudácii vyžadovali geografickú os komunikácie. Stavebný úrad teda geografické osi ulíc nemá v evidencii.
potom som je poslal
pozrite si zákon 125/2015 § 3 (5)
Geografická os ulice sa vyznačí v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred určením názvu ulice.

a zákon 125/2015 § 6 (4)
Obec súčasne so zápisom, zmenou alebo zrušením názvu ulice a zápisom, zmenou alebo zrušením orientačných čísiel na ulici vyznačí, zmení alebo vymaže v geografickej časti registra geografickú os ulice.


Ale aj pozitívne reakcie
Dobrý deň,
Máte pravdu. Nie sú tam ani niektoré súpisné a orientačné čísla pre tieto ulice, hoci boli riadne pridelené a nebolo nám nič vrátené na doplnenie.
Zistíme o čo ide a pokúsime sa to vyriešiť.
S pozdravom
Ing. Ján Banovčan - starosta
Obec Zábiedovo


Dobrý deň,
vďaka za upozornenie, v najbližšej dobe tento stav zaktualizujeme.

S pozdravom,
Ing.arch. Ondrej Horváth
stavebná a investičná činnosť
OcÚ Zavar


Dobrý deň, na geografickú os ulice (Bebekovo námestie) čakáme od Geodeta. Akonáhle to bude mať hotové ja to zapíšem do registra adries, a ulicu 1. Mája opravím.

S pozdravom
Viktória Fejesová
Obec Plešivec

Niektoré mestá/obce sa k starším uliciam stavajú že sa ich to netýka a má so to riešiť štát, keďže vznikli pred účinnosťou zákona.
Tu je jedna reakcia z mnohých Bratislava-Ružinov

k Vašej požiadavke o doplnenie geografických osí ulíc v našej mestskej časti Vám oznamujeme, že ulice vybudované a pomenované pred 30.6.2015 boli zanesené migráciou do registra adries, mestská časť od. 1.7.2015 zanáša do registra adries ulice ktoré boli vybudované a pomenované po 1.7.2015 kedy nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto nie je v našej kompetencii vyhovieť Vám.

Okrem toho že tie geografické osi tam nie sú, tak som videl napríklad v okresnom meste, že sú tam síce úsečky ulíc ale majú nesprávne názvy z iných ulíc.

Bol som osobne na mestskom úrade za pracovníčkou ktorá doplňuje register, tak v papierových veciach vedela hneď vytiahnuť správny šanón a vyhľadať príklad ktorý som hovoril, ale s počítačom trošku zápasila.
Najviac ju zaujímalo ako sa ja k tomu dostanem, že vidím čo ona tam dáva. Hovoril som, že tak ako pred 2 mesiacmi opravila ulicu 1. mája a 9. mája, tak nech dá medzery za bodkami aj v ďalších uliciach.
Ak editovala ulicu a dala uložiť znovu sa jej to vrátilo na začiatok zoznamu ulíc, nenapadlo ma jej povedať nech to otvára cez Ctrl klik aby to mala na novej karte.
Hľadala mená osobností cez google aby si overila ako sa správne píšu keďže som chcel nech opraví meno, nevedela, že meno má dať do “” aby našlo len taký tvar a ani " sa jej nepodarilo napísať ale možno bola v strese, že na ňu niekto pozerá.
Podľa mňa nemá pri tom čo špekulovať, je názvoslovná komisia, poslanci schválili VZN, primátor podpísal, takže skontrolovať RA podľa platného VZN a opraviť preklepy.
Ak sme prešli k mapovej časti tak posúvala mapky v malom okne IE, jej hovorím aby si to zväčšila na celú obrazovku, nereagovala, tak že to prostredné tlačítko hore vtedy išla na lupu v IE som jej ukázal prstom kde to maximalizuje.
To je aj vizitka úradu, že neškolí svojich zamestnancov na základné počítačové zručnosti.
Keď som chcel prejsť k geografickým osiam ulice tak netušila čo hovorím ani nevedela kde to má v registri, tak som ju už ďalej netrápil. Pýtal som sa či by to stavebný úrad, alebo niekto iný nemohol mať, odpovedala, že s RA robí iba ona. Nechcel som s ajej hrabať v PC, neskôr som zistil že to majú na konci ako poslednú položku v detaili alebo aj editácii ulice.

Podľa https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/125/20150701#paragraf-14
zameranie adresných bodov a geografickú os ulice pred platnosťou zákona malo zabezpečiť MV.
Teraz niekedy bude nakupovať od komerčných firiem zameranie budov, neviem či aj ulíc.

V každom kraji máme niekoľko stavebných škôl, nemohli ich do toho zapojiť? Neviem aké majú vybavenie, ale mohli im kúpiť pre každý kraj niekoľko profi prístrojov a postupne by si ich školy požičiavali. Študenti by sa tak na praxi naučili robiť s novými prístrojmi a zároveň aj vylepšili RA.

1 Like

V tej tabuľke zamenili v RA-1 a RA-2.
Zemepisná šírka sa meria od rovníka, takže má byť južný - severný bod SR.
Zemepisná dĺžka sa meria od poludníka, takže má byť západ - východ SR.

1 Like

Velky :+1: za pracu a tiez velke vdaka za feedback tu na platforme. (A aj by som napisal, ze toto by mal robit nejaky urad, ale radsej uaz nerozpisem dalej, aby z troho nebolo nejake ESO v2.0)

V Presovskom kraji na takychto veciach spolupracuju s univerzitou. Dobry napad. (Ale moje cynicke ja zase napise, ze takto by na MV ukratili niekoho o tucnu zakazku. Uff.)

Porovnal som aktuálny stav registra ulíc
Zverejnené dáta
https://data.gov.sk/dataset/f2b3af7a-b4d4-45d7-9605-29fa5d7ad115/resource/0e9caa22-f5c0-4513-b6ce-88198b664b14/download/consstreetname.20200111.csv
Tak od septembrovej “opravy” je to naďalej v zlom stave.

Príklad mesto Vranov nad Topľou validTo je 3000-12-31 00:00:00 = aktuálne platná ulica a objectId
66117 Februárového Víťazstva
61373 Fučíkova
64269 Juraja Gagarina
64823 Leninova
61495 Marxova
64392 Sov. Armády
49392 Sovietskej Armády
55697 Topľanská správne má byť 64401 Toplianska

avšak v registri ulíc ktorý používa MV a obce https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_333599 sa tieto ulice už nezverejňujú, a do publikovaného consstreetname.20200111.csv vkladajú chybné validTo preto sa ulice javia ako aktuálne.

1 Like