Podpisovanie cez mobilne riesenie DCOM

Do PS2 prišiel nový návrh na štandard pre autorizáciu klikom: