Mobilné ID

Po ďalšom polroku čakania, výmene vedenia úradu atď. - sme sa stále nikde nepohli.
Ale mobilné ID má na ÚPVII nového projektového manažéra - je to Peter Vrábel.

V komunikácii s ním sme sa dozvedeli zhruba nasledovné:

  • bola vypracovaná prezentácia (nevideli sme ju), v akom sme stave ako sa vieme pohnúť vpred - aké máme možnosti
    • existujúce subjekty, ktoré mID prezentovali v minulosti a počítalo sa s nimi ako s dodávateľom
    • vrátiť sa na začiatok - dôkladná analýza, scope of work, následné hľadanie dodávateľa, čo je najpomalšie riešenie
  • všetky cesty majú klady aj zápory. teraz bude musieť vedenie spraviť politické rozhodnutie či sa chce pohnúť veľmi rýchlo vpred a z toho budú vyplývať dodávatelia alebo ideme pomalšou cestou a paralelne pracovať na legislatíve
  • padlo rozhodnutie začať pracovať na legislatíve, nápomocný bude p. Frič a p. Kaľavský - ide o zmeny aby sa trh otvoril, autentifikácia/autorizácia… harmonogram prípravy legislatívy je predpokladaný na 3 mesiace, následne medzirezortné pripomienkovanie

Žiadne konkrétne kroky smerujúce k participácii - napr. prebratie týchto vecí (vopred) v pracovnej skupine, alebo aj len informovanie širšej odbornej verejnosti - sme sa ani na priame otázky nedozvedeli. Takto si novú úroveň participácie nepredstavujeme.

Za nás sme dali vedieť, že u p.Friča v tejto veci vidíme konflikt záujmov, ešte silnejší ako u Tomáša Kyselu, pri ktorom sme na to tiež upozorňovali.

5 Likes