Komisia pre štandardy ISVS - PS1

Ano aj. Formalne vzate sa napr. v ZEPf spomina v § 57b co teda patri do PS4 (lebo § 57b, vid Komisia pre štandardy ISVS - #37 by hanecak ). Ale da sa argumenovat, ze ZEPf je aj vec spadajuca pod ‘§ 45 Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy’ a teda do PS1. Spomenut teda mozno dane veci aj na PS1 a potom uz ze do akej hlbky sa pojde, zavisi najma od ostanych v PS. Plus samozrejme pre PS1 je to “okrajove”, pre PS2 “klucove”, t.j. tak nejak, primerane. :slight_smile: