Ekosystem.Slovensko.Digital - Novinky

Velka vec, dakujeme.

Do GovBox API sme pridali jedno vylepšenie - synchrónne preberanie doručeniek - čo znamená, že v response autorizácie sa vracia aj identifikátor novej správy.

API špecifikácia: Swager UI

Od 1.4.2024 to bude default správanie, dovtedy v prechodnom období iba s parametrom ?async=false.

1 Like