eID prelomene?

Tak som si to trocha analyzoval a vidím to takto:

 • eID autentifikačná funkcia týmto útokom nie je dotknutá - detaily viď. BSI TR-03110 - pri eID sa podľa verejne dostupných špecifikácií používa EACv2, TA, CA (neviem či verzia 2 alebo 3) - RSA sa používa iba v rámci TA, v certifikáte terminálu/CVCA, kde v SK implementácii eID terminál je AS MVSR (ak by snáď aj bol útokom dotknutý, jednorazovo to zmenia na strane servera), pri EAC a CA sú verejné kľúče ICC Diffie-Hellman a nie RSA, v CAv3 dokonca iba ephemeral

 • podpisovanie/šifrovanie na všetkých doteraz vydaných eID týmto útokom je dotknuté, a teda každý kto má aktivovaný ZEP na eID:

 1. je podľa kap. 4.5.1 CP eID ACA povinný informovať spoločnosť Disig, ako vydavateľa certifikátov, prípadne prostredníctvom JP MV SR, ktoré je Registračnou autoritou, o tom, že existuje podozrenie z kompromitácie jeho privátneho kľúča
 2. taktiež podľa kap. 4.5.1 je povinný “okamžite ukončiť používanie súkromného kľúča”, t.j. nevytvárať žiadne podpisy, ani šifrované spojenia
 3. by mal čím skôr revokovať minimálne kvalifikovaný certifikát (ten pre KEP) - je to dokonca povinnosť, podľa kap. 4.9.4
  – heslo na revokáciu je vytlačené v časti V. Zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na eID
  – o revokáciu sa dá požiadať na JP MV SR, alebo OR PPZ SR
  – revokácia sa dá spraviť aj elektronicky, na https://portal.minv.sk/ v sekcii Osobné doklady > Elektronické služby > Zoznam certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom…, avšak treba byť prihlásený (pomocou eID) a služba zrejme funguje iba v pracovnom čase už niekoľko dní nefunguje

Ináč otázka je, či by priamo MV v spolupráci s ACA (Disig) nemal automaticky všetky certifikáty revokovať, keďže vedia o priamej možnosti ich kompromitácie?

(toto je samozrejme informatívne, záväzné inštrukcie máte v dokumentoch čo ste podpísali pri preberaní eID, prípadne budúce stanovisko MVSR - sám som zvedavý nakoľko som sa strafil do oficiálneho vyhodnotenia situácie)

5 Likes