Denník NP OpenData 2.0

Ahojte,

dovoľte mi Vás poprosiť o pomoc. :pray:

Potrebujeme na úrade doriešiť vzťah CSRÚ a Opendata. CSRÚ počíta s tým, že nám bude dávkovo zapisovať súbory, čomu sa chceme vyhnúť. Pripomeniem ešte že projekt OD2.0 počíta zo zapisovaním súborov do centrálneho portálu (tak ako je to dnes), no kvoli maximálnej kvalite otvorených dát ja osobne preferujem API (či už na stiahnutie naraz celej dávky dát, alebo len konkrétneho datasetu). A obzvlášť je to pre nás dôležité ak sa bavíme o kľúčových národných projektoch (CSRU).

Aby som to ešte upresnil, hľadáme modus-operandi, kedy by bolo použitie CSRÚ pre opendáta prínosné, nie opak.
Ja by som si vedel predstaviť použitie CSRÚ pre opendáta napr. tak, že tento systém skvalitní dáta, napr.

1) obohatenie opendát o referenčné dáta: vytvorený dataset bude obsahovať kvalitné zreferencované dátá. Napr. že vytvorí krásny dataset z RPO, pričom v stĺpci adresa si už nájdem rovno identifikátor z registra adries. Toto ale vyzerá že je mimo scope projektu a CSRÚ s ničim takýmto nepočíta.

Čomu sa chceme vyhnúť je, že CSRÚ sa pripojí na nejaké API ISVS, zoberie si dáta a dávkovo ich nahrá do OD2.0. Toto považujem za zníženie kvality opendát, pretože v tomto prípade je lepšie skatalogizovať rovno živé API bez potreby kopírovania a ukladania dát.

2) skvalitnenie opendát: tu si viem predstaviť, že CSRÚ poskytne API napr. na vygenerovanie inej transformácie datasetu. Napr. opendata ITMS poskytujú len JSON, a CSRÚ by urobilo službu, ktorá bude trasformáciou poskytovať aj CSV. Opäť toto by ale malo byť riešené službou.

3) poskytnutie špecifických služieb: napr. že CSRÚ poskytne službu anonymizácie dát (napr. datasety s osobnými údajmi transformuje na číselné dátové kocky), a tá sa skatalogizuje na data.gov.sk

Aký máte prosím na to názor?
Do pár dní toto musíme vyriešiť. Inak nám hrozí scenár, že bude CSRÚ nahrávať súborové datasety.
Projekt CSRÚ aj OpenData2.0 má definovaný merateľný ukazovateľ: počet inštitúcií, ktoré publikujú opendata cez CSRÚ. (Čo je dosť divný indikátor pre OD2.0, merať ju za to, čo urobí externý systém). Tak či onak, keby dokázalo robiť CSRÚ služby v zmysle bodov 1, 2, 3 - tak katalogizáciou týchto služieb na data.gov.sk by sme tieto indikátory považovali za splnené, a to najlepšiu formou splnenia.

Aby som bol úplne presný, tu je tabuľka požiadaviek IS CSRÚ. Náš opendatový pohľad sú tie dva zelené stĺpce na konci.

Ďakujeme za každý názor.
PS: Ten zelený komentár je môj pohľad na vec.

OK. V rámci riešenia spolupráce OpenData a CSRU sme našli dohodu, ako danú prepojenie riešiť čo najsystémovejšie do budúcna. Riešenie na ednej strane podporuje priamu katalogizáciu aplikačných rozhraní ISVS sprístupňujúcich otvorených údaje ak takéto rozhrania existujú. V tomto prípade je prednostnejšie katalogizovať služby priamo, čiže opendata sa neukladajú do súboru ale sprístupnia sa cez API. Ak však systém nemá takéto opendatové API, a svoje údaje do CSRÚ poskytuje, tak v tomto prípade je možné zapisovať do centrálneho portálu nielen metadáta ale aj samotné distribúcie.

Detailnejšie informácie je to možné nájsť v novej jednotnej metodike spôsobov zverejňovania otvorených údajov:
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=82019428

Ahojte,

v rámci projektu OD2.0 riešime aj GovGit, čo je systém pre uloženie zdrojových kódov ISVS. Opäť túto tému nechceme vymyslieť nanovo ale chceme sa čo najviac inšpirovať ako to vo svete funguje. Ked sme si robili research, našli sme opakovane riešenie založené na centrálnej katalogizácii otvorených zdrojových kódov, ktoré boli fyzicky nahraté v GitHuboch v správe jednotlivých OVM.

Napr.:

v USA majú portál

kde potom podľa jednotlivých OVM (agencies) sú zoskupené ich podradené organizácie a ich množina sprístupneniach kódov. Napr. Department of Agriculture, obsahuje odkazy na

a podobne.

vo Francúzsku podobný portál:

ktorý napr. odkazuje na projekt

Takže keby sme tento prístup zachovali, stačilo by vybudovať jednoduchú katalogizačnú apku dostupnú na adrese code.gov.sk , ktorá by obsahovala metadáta jednotlivých otvorených zdrojových kódov. Aj napr. samotný zdrojový kód nového portálu chceme takto zverejniť, či už na GitHub dátovky:

alebo NASESu, ktorý bude prevádzkovateľ.

Avšak my na slovensku už máme platnú vyhlášku ako to urobiť, aj je to bohužiaľ veľmi centralizované:

Okrem samotnej centralizácie, za mňa nie je celkom šťastné, že sa miešajú dáta a kódy, tj. že sa zdrojové kódy majú publikovať cez data.gov.sk. Tu by teoreticky mohlo existovať riešenie, že v rámci nového portálu bude urobená stránka zo zoznamom týchto zdrojových kódov, a teda mohlo by to byť prístupné na adrese code.data.gov.sk, čo je ale opäť trošku pomiešané.

Tak či onak, ak sa jedná o zdrojové kódy, ktoré majú obmedzený prístup, asi len ľudia z verejnej správy či dodávateľ na základne nejakej zmluvy, tak toto by teoreticky na centrálne miesto so zdrojovými kódmi ísť mohlo. Takže modus operandi zdieľania zdrojových kódov by bol hybridný. Ak môže byť zdrojový kód úplne prístupný, tak môže byť na githube ale musí byť katalogizovaný na centrálnom mieste. Ak nemôže, pretože že má obmedzený prístup, tak musí byť umiestnený v centrálnom Gite, ktorý bude niekde vo vnútorných sieťach.

:point_right: Tak či onak, čo potrebujeme riešiť sú ešte aj metodiky publikácie otvorených zdrojových kódov (čo všetko sa musí spraviť pred samotnou publikácou, ktorých systémov sa týka čo …). Celá táto problematika sa zatiaľ vyvíja, diskusia začína naberať na obrátkach. Otázka je, ako rozdeliť, ktorý softvér sa môže vôbec publikovať ako otvorený, napr. čo napr. s MetaIS, alebo čo s kritickými systémami, ktoré musia byť stále dostupné.

Ak máte na to plís nejaký názor, budeme radi keď ho sem vyzdielate.

PS:) Finišujeme interne na dokumente Strategická priorita Otvorené údaje 2022, zverejníme ju čoskoro.

Ja len dufam, ze tuto nikoho ani len nenapadne nieco programovat ale proste sa kupi-zoberie nejaky gitlab.

Samozrejme, nič také nemáme v úmysle, tj. vyvíjať žiaden nový gitlab, alebo čo.

Ja som sa skôr chcel spýtať, ako vnímate pôvodný zámer, že sa majú všetky kódy dávať len na jedno miesto, tj. štátny github, a nie decentralizovaný princíp, ako som ukázal príklady vyššie, tj. keď kódy sú na vlastných githuboch OVMiek, avšak všetky sú skatalogizované v jednoduchej apke niekde v centre.

Mať iba jeden štátny GovGit by to asi bolo jednoduchšie riešenie, a nemusíme urobiť ani tú malú apku s katalógom sprístupnených kódov, ani by sme nemuseli prevadzkovať dve riešenia. Ešte k tomu plánujeme robiť menší research, chceme pozrieť aj ako to majú v ČR. Možno že to zbytočne komplikujeme, pretože hoc aj dnes existujú GitHuby našich OVMiek, pravdepodobne nejde vždy o zverejnený kód nejakého veľkého ISVS, skôr sú tam rôzne súbory opendata.

Čiže možno by nakoniec stačilo mať iba jeden štátny git, vo vyhláške by sme opravili že to nemá byť na data.gov.sk, ale na code.gov.sk, a hotovo. Ešte si dovolím jednu otázku, ako je to s IDSK, keď sa kupuje celý soft, ten sa asi nemusí prerobiť, že?.

Pár aktuálnych informácií o projekte:

1)

S projektom sa pomaly rozbiehame. Zmluva s MFFUK je už takmer dopodpisovaná všetkými inštanciami. Jednou z prvýhc vecí, ktoré sa budú realizovať bude návrh metadát pre otvorené údaje, kde samozrejme ideme použiť DCAT (teraz už vo verzii 3.0). Aby som to skrátil, bude to viacmenej to isté ako DCAT-AP-CZ

https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/2021-01-11/

kde pridáme atribúty:

  • typ poskytovateľa - [government, academy, private sector, ngo]
  • typ datasetu - [publikačné minimum, high-value dataset, najžiadanejší dataset …]

a potrebujeme ešte vyriešiť licencovanie, kde sa ideme rovnako inšpirovať cz legislatívou:

Inak, na tejto veci sme už začali robiť v roku 2017, keď som ešte na MIRRI nerobil. Viedol som jednu bakalarku, kde výstupom bolo prvotné vytvorenie profilu. A je tu k tomu ešte samostatné vlákno.

Aby som ešte upresnil. DCAT-AP-SK bude otvorená formálna nielen pre centrálny portál otvorených údajov (data.gov.sk), ale aj pre iné portály, ktoré sa budú chcieť dať harvestovať.

2)

Druhá krátka info je o realizovaní frontendu - druhá časť portálu (webové stránky, autentifikácia). Pôvodný plán bol, že ho realizuje SKIT. Bohužiaľ ten je momentálne absolútne vybookovaný, takže hľadáme náhrané riešenie. Zatiaľ máme viac scenárov. Na našej strane sa snažíme urobiť toho čo najviac - Opis predmetu zákazky, Návrh obrazoviek, DNR, a všetky ostatné dokumenty, tak aby zadanie bolo čo najpresnejšie a v konečnom dôsledku - realizácia najmenšia - resp. aby sa celková cena vošla opäť do VO s nízkou hodnotou. Tu si ale musíme spraviť dobrý prieskum, za koľko by to niekto vedel vyvinúť. Ďaľšia varianta je, že budeme hľadať interného kódera, spolu s ktorým by sme mohli vyvinúť web aj u nás (aby mal nový NKOD už aj GUI). Celkové riešenie bude pravdepodobne kombináciou rôznych možností. Je to ešte otvorené.

“download” button, resp. teda perma link na samotne data je na OD FS akosi “obfuskovany”, podrovnejsie vid Lepšie služby .

+ co pisal Jano:

Dalej:

Vyhlaska sa da zmenit. Aj u mna je “nahravanie zdrojovych kodov na data.gov.sk” na facepalm, ale viem, ze to PS volakedy davno takto schvalili. Kto a preco to navrhol, to uz si zial nepamatam. (Pre mna osobne je dolezitejsie mat zdrojaky a nezdrziavat to zbytocne dohadovanim sa o tom, na akom URL. URL je sekundarne, mozeme doriesit neskor. Zatial som ale napr. nevidel ziadne zdrojaky, pricom novy zakon o ISVS a aj Vyhlaska uz platia nejaky ten rok. Vynimka: microcomp · GitHub - ano, mozem namietat GitHub, mozem namietat “microcomp” a nie “nases”, ale urcite nejdem namietat to, ze su tam zmysluplne a relativne zive repozitare.)

Resp. stale sa da spravit, ze zdrojaky nebudu medzi https://data.gov.sk/datasets ale medzi napr. https://data.gov.sk/gitlab . Nuz a potom prave napr. GitLab je Open Source riesenie, mozno teda obstarat prevadzkovatela, ktory to nasadi na servery NASES-u (fyzicke alebo v statnom cloud-e). Resp. taky NASES ci Slovensko IT by to mali alebo mohli byt schopni zvladnut aj bez nejakeho velkeho obstarka na externe kapacity. Resp. to objednat ako sluzbu a len to “schovat” pod. code.gov.sk, tot ak MIRRI zvladne trivialnu zmeny Vyhlasky.

+1

Vid napr. tie “data.gov.sk repozitare”, urcite lekcie a metodika sa da odpozorovat uz porovnanim tychto dvoch vystupov z data.gov.sk 1.0 resp. eDem/MOD:

  1. lepsie: microcomp · GitHub
  2. horsie: nases-sk · GitHub

Obsah je v zasade “ten isty”, len ta prva forma je vyrazne uzitocnejsia. Zvlast ked uvazime, ze to prve bolo k dispozicii uz pred nasadenim do PROD. To je presne to, co ako obcania resp. cast obcanov, vitam(-e) a vysoko ocenujem(-e).

2 Likes

Ďakujem, doplním do zmien na kt pracujeme k tým, čo mam od @jsuchal .
Ďakujem obom :slight_smile:

2 Likes

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/557899

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky OD V2.0 je vytvorenie portálu pre správu Národného katalógu otvorených údajov. V tomto portáli bude vytvorené metadátové jadro pre centrálne sprístupňovanie otvorených údajov. Pre dosiahnutie cieľa projektu OD V2.0 je potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Tento dokument špecifikuje technické požiadavky infraštruktúry pre projektu OD V2.0 vrátane jednotlivých komponentov architektúry OD V2.0, ktoré bude potrebné vybudovať.
Kompletná infraštruktúra bude vybudovaná z cloudových služieb poskytovaných komerčným poskytovateľom. Infraštruktúrne služby budú dodané pre projekt OD v2.0 v štandardnej lehote do 30 dní po podpisu zmluvy.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

71 798,13 EUR bez DPH

Ja len pre upresnenie. Toto je druhé VOčko pre komerčný cloud (komerčná časť vládneho cloudu).
Mrzí ma, že je to trošku nezrozumiteľne napísané v tom predmete. O tomto VOčku som už písal vyššie:

Čo sa týka prvého VOčka - tj. vytvorenie NKODu (Národný katalóg otvorených dát), tam je už podpísaná pár dní aj zmluva s MFF.
https://crz.gov.sk/zmluva/6345166/

Tu posielam aktualizovaný pohľad na jednotlivé VO v rámci OD2.0:

Každé VO má inú farbu. Toto najnovšie (druhé VO) je tá zelená časť, v realizácii je to prvé (modrá časť).

Ešte info: 31.3. bol riadiaci výbor, na ktorom sa napr. schválil prechod do realizačnej časti (kvoli podpísanému prvému VO). S čím máme teraz problém je SKIT, pretože pôvodne mal realizovať tú oranžovú časť, bohužiaľ kvoli kapacitám vypadol. Snažíme sa urobiť čo najviac na našej strane, aby VOčko bolo potom menšie a presnejšie. Tu dokončujeme podrobný OPZ, a čoskoro zverejníme aj klikateľný prototyp vo figme, čo sme na úrade spravili. Celkom úplne nie je ani vylúčené klepnutie pár riadkov kódu, ktoré by potom viťaz mohol dokončiť.

Ahojte,

aspoň pár informácií o aktuálnom stave.

Projekt ide, samozrejme, bojujeme. Je nás veľmi málo a máme veľa agendy, ale OD2.0 napreduje. Hoc teoreticky / technicky by to mohlo byť aj hotové.

ČO sa týka prvého projektu s MFFUK, tj. databáza, metadata, procesing, kvalita, sparqlendpoint, to postupne prebieha. jednak sa tvoria nové pipelines, nové slovenské urička, pripravujú sa podklady pre migráciu. Určite dojde k zmene počtu datasetov, pretože súčasná štruktúra metadát skresluje skutočný počet datasetov - voči DCAT sémantike. Niekedy to čo je už nový dataset na data.gov.sk sa nesprávne eviduje len ako distrúcia datasetu. A naopak, niekedy dataset obsahuje len www odkaz na nejaký portál, kde sú datasety. toto ale nie je dataset, treba samostatne katalogizovať všetko na danom webe. Odhady sme ešte nerobili, ja predpokladám mierny nárast počctu datasetov.

Na tomto linku
https://sk-nkod.opendata.cz/datové-sady

môžete nájsť testovaciu verziu novej databázy OD2.0 (frontend je z data.gov.cz a počas vývoja ho udržujú priamo naši projektoví partneri z MFFUK). Skvelí Jakub Klimek a Petr Škoda.
Zatiaľ sa jedná o budovanie stavu AS IS. Mnoho metadát chýba. Meranie kvality začína postupne fungovať tiež.

Celkovo z pohľadu projektu, a teda najmä nového portálu, kedže vypadol SKIT (už ani nemajú hlasovacie právo na RV), je pre nás teraz kľúčové obsadenie dvoch interných vývojárov, ktorý by robili priamo pre nás. Hoc budeme robiť aj veľké VO na dokončenie všetkých komponentov, aby sme samozrejme nečakali/nestratili polroka, tak sme s tým rátali a do rozpočtu sme ich vložili. Zadanie pre vývoj si vytvárame priamo v dátovke.

Aby som bol presný, hľadáme jedného backendistu - tam silno preferujeme javu, spring, openapi - kedže pre RDF spracovanie zatiaľ jasne vyhráva RDF4J. Ako vyzerá konkrétny kód môžete napr. vidieť na našom projekte znalosti.gov.sk
https://github.com/datova-kancelaria/znalosti.gov.sk/blob/main/src/main/java/sk/gov/knowledgegraph/rest/DataAPI.java
(vráti zoznam datasetov nahraných do databázy)

Čo sa týka frontendu, tu chceme preferovať moderné webové javascriptové frameworky: AngularJS, ReactJS, TotalJS, VueJS.
Napr. na znalosti.gov.sk je použitý Vaadin (java) a dokonca vzniklo idsk4j

avšak nie som si istý, či je to tá najlepšia cesta aj pre OD2.0. Znalosti.gov.sk sú zatiaľ prototypový projekt, tam hlavne ide o API a je to OK.
Čo sa týka OD2.0, ide o to, aby sa dala ešte nejakú dobu udgradovať, a dobre servisovať mnohými potenciálnymi silami.

Tu prichádza otázka, či napr. také Ruby on Rails spadá do takej kategórie, alebo je to menej vhodné, podobne ako napr. idsk4j. Priznám sa že v oblasti frontentu som celoživotný junior, hoc snažím sa držať krok s dobou. Aký máte na to plís názor? Ide nám o to, aby bol i frontend v budúcnosti dobre supportovateľný čo najväčšioum potencionálnou množinou ľudí. Ak bude niečo treba dorobiť, aby sa to vedelo urobiť veľmi rýchlo.

Ak Vás to zaujalo, napíšte mi prosím na miroslav.liska@mirri.gov.sk

Ďakujeme

1 Like

V tom DataApi máš fatálnu chybu na ktorú prídeš až v prevádzke a bude sa prejavovať náhodnými pádmi alebo nesprávnym vysledkom. Dôvod : databaseTreemap je atribút v singletone, takže je zdieľaný krížom cez všetkých paralelne pripojených používateľov. Riešením je zahod ten atribút, nepotrebuješ ho. Stačí ti final premenená vo vnútri metódy. Navyše ani nepotrebuješ použiť treemap, ale stačí obyčajný ArrayList keďže na výstupe chces mať rovnaké poradie v akom čítaš záznamy.

AngularJS je uz zastaraný framework. Kompletne ho prekonali, teraz ho píšu v typescripte (lebo statická traspilacia do je má svoje nesporné výhody). Po novom sa to volá už iba Angular. https://angular.io/

Hovoríš o podpore frameworkov v mnoznom čísle. Odporúčam aby ste si vybrali jeden a sústredili sa naň.

Vyzerá to že hladate ako vyskladať vývojový stack, ja zvyčajne začínam s https://www.jhipster.tech/ kde si vyberám kombináciu gradle + Spring Boot + Angular + Hibernate + H2/development + postgres/produkcia a pridávam ku tomu ešte https://projectlombok.org/

2 Likes

Ďakujem za upozornenie. :+1: Čoskoro budem nasadzovať novú verziu, toto opravím.

Áno, presne to tak chceme spraviť, samozrejme zamerať sa na jeden. Tu sa snažíme nájsť taký, aby bol čo najviac používaný a známy. Pretože jednak chceme spraviť niečo my v dátovke s niekým kto by napr. urobil nejakú základnú časť GUI portálu (internista, resp. nejaká dohoda), a plánujeme aj urobiť VO na dokončenie, a zase aby to nebol prílišný showstopper pre nejakého záujemcu.

Ahojte,

dokončili sme ďaľší dôležitý míľnik na OD2.0., resp. blížime sa k nemu. Momentálne sa maximálne zameriavame na portál.

Máme pripravenú špecifikáciu softvérových požiadaviek pre Webový portál NKOD

k tomu prototyp riešenia vo figme

prípadne screenshoty na stiahnutie

celý UML model s požiadavkami a architektúrou,

V súčasnosti pripravujeme ocenenie tohto diela prostredníctvom PHZ (predpokladanej hodnoty zákazky), kde budeme oslovovať záujemcov. Databáza a k tomu procesing sa už stavia (postavený na jadre data.gov.cz), predmetom Webového portálu je spravenie API a idsk frontendu.

Kým prvá časť portálu bola veľmi technická a nastavili sme na ňu kritéria aj kvality, táto druhá časť bude mať pravdepodobne kritérium iba najnižšia cena. Ešte to nie je úplne stanovené, ale k tomu to smeruje. Na serveri predpokladáme javu (kvoli rdf frameworkom), klient je viac menej voľný, hlavne ide o dobrú podporu idsk.

Tie služby budú implementovať SPARQL dotazy, s čím určite pomôžeme. Ten kto vie písal SQL, tak SPARQL je veľmi podobný.

Boli by sme veľmi radi, aby sa prihlásilo čo najviac záujemcov, za koľko by to spravili. Uvedenú dokumentáciu ešte budeme aktualizovať a robiť asi OPZ (opis predmetu zákazky), takže si to môžete aspoň začať pozerať. Ak by ste mali záujem, dajte mi vedieť a keď budeme oslovovať subjekty, tak oslovíme aj Vás.

Ďakujeme

Ahojte, posielam pár noviniek z projektu.

1)

V rámci projektu OD2.0 prebehlo 2. verejné obstarávanie, ktoré bolo určené na komerčný cloud - resp. komerčná časť vládneho cloudu.
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/563853

Do súťaže sa zapojilo viac subjektov, a bol vybratý víťaz s najnižšou cenou (Oracle).

Zmluva myslím ešte nie je podpísaná. Pevne verím že sa tak stane tomu čo najskôr, aby sa mohla prvá datová časť, ktorú dodáva MFF, nasadiť.

2)

Ako som už uviedol vo vyššiom príspevku, pripravujeme sa na získanie PHZ na naprogramovanie Webového portálu NKOD. Tu chceme najskôr osloviť čo najviac firiem. Zatiaľ ešte nemám predstavu ako zostaviť nejaký zoznam, ale chceli by sme tu osloviť čo najviac subjektov. OpisPredmetuZákazky na Webový portál je už na 99% hotový, takže sme veľmi blízko.

3)

Ešte stále hľadáme nejakého programátora, ktorý by nám pomol s ďaľším komponentom (trošku prilepeným k OD2.0), a to je Katalóg pre sprístupnené zdrojové kódy ISVS code.gov.sk

Je to samozrejme podľa vzoru napr. USA - https://code.gov/agencies, prípadne francúzska code.gouv.fr - Codes sources du secteur public - French Public Sector Sources Codes

kde sa jedná o veľmi jednoduchú aplikáciu, ktorá bude obsahovať len metadáta o tom, čo je kde po verejných úložiskách zverejnené. Aj keď vo väčšine našich projektov používame na servri JAVU (OD2.0, znalosti.gov.sk) kvoli RDF databáze, tak tu sme sa rozhodli, že to môže byť urobené v hocičom modernom (samozrejme nie v Pascale), samozrejme v súlade s idsk.gov.sk, a musí to byť dobre zdokumentované a samozrejme zverejnené. Dataset ktorý sa takto zozbiera bude dostupný aj cez data.gov.sk.

Ak by to niekoho zaujímalo, ozvite sa mi plís. Vieme sa rozprávať aj o dohode popri Vašej inej práci. Keďže sa jedná a malý projekt a máme dosť času (do konca roka 2023), tak tu ešte nie sme v časovej tiesni. Viac informácií rád poskytnem. Ozvite mi na môj miroslav.liska@mirri.gov.sk.

4)

V rámci riešenia sprístupňovania zdrojových kódov pripravujeme dotazník pre OVM, aby sme získali spätnú väzbu, ktorá rozhodne, či sa pokúsime v rámci OD2.0 aj nasadiť nejaký existujúci github, ktorý bude presahovať základný katalóg code.gov.sk. Toto je ešte otvorené.

1 Like

Fíha toto je zaujímavé, že Oracle dal niekoľkonásobne menšiu cenu ako phz. Čím si to vysvetľujete?

Rozptyl cien od 17tisic do 170tisic je nenormalny, tam muselo byt nejake nedorozumenie, nie je mozne aby niekto to iste ponukal za desatnasobok ceny

1 Like

Dovolím si tu odpovedať našim stanoviskom:

Celý projekt Open data sa snažíme robiť maximálne transparentne a odborne tak, aby sme čo najefektívnejšie dosiahli jeho ciele. Aj toto VO sme otvorene komunikovali aj tu a myslíme si, že aj zadanie bolo jasné – o čom svedčí aj 5 zapojených uchádzačov - pričom počas VO sme nedostali žiadne pripomienky, ktoré by naznačovali, že sme nejakú časť VO popísali nedostatočne či nejasne.

O dôvodoch takéhoto rozptylu cenových ponúk môžeme, ale nechceme špekulovať resp. zamýsľať sa nad internými riešeniami a obchodnou politikou uchádzačov.

1 Like

Ahojte,

za prvú časť projektu, tj. NKOD, ktorú realizuje MFF UK už máme hotovú dokumentáciu prvej fázy. Budeme veľmi povďační, keď si dané dokumenty pozriete, a ak tam nájdete nejakú časť, ktorú považujete za nekvalitnú, nedopracovanú, resp. otáznu, dajte nám prosím vedieť.

Dokumenty spracoval Jakub Klimek, pre mňa je to veľký macher, a takisto vníman tieto výstupy.

DNR
R1_1_DNR_DETAILNY_NAVRH_RIESENIA_OD2.0-NKOD_130622_v0.3.docx (2.5 MB)

Plán testov
R1_2_PLAN-TESTOV_Priloha_2_SUMARNY-PROTOKOL-TESTOV_OD2.0-NKOD_Jakub-Kl¡mek_DDMMYY_v0.1.docx (18.7 KB)
R1_2_PLAN-TESTOV_OD2.0-NKOD_080622_v0.1.docx (996.1 KB)

Tescases
Test casy.zip (343.5 KB)

Neustále hľadáme posily pre projekt:

Analytik/analytička otvorených údajov

(rôzne analytické/metodické činnosti nad otvorenými údajmi )
https://ats.nalgoo.com/sk/gate/mirri-gov/position/67619

Vývojár aplikácii otvorených údajov

(vytvorenie apky code.gov.sk + pár transformácií nad otvorenými údajmi)
https://ats.nalgoo.com/sk/gate/mirri-gov/position/67673

2 Likes