ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance


#41

článok k téme ľudské zdroje (konkrétne inšpirácia z UK)

"Between 2010 and 2016, the civil service shrunk by more than 100,000 people, with staff numbers falling from 527,484 to 418,343. This equates to more than one in five government jobs being eradicated in just a few years.

But, even in the midst of such a drastic workforce reduction, one group of civil servants has seen their cohort continue to grow at least steadily, and often rapidly.

In nine of the last 10 years – and all of the last five – the number of people employed by central government in digital, data, and technology (DDaT) roles has increased, according to the ONS.

A decade ago there were 6,350 civil servants employed in the profession then known as IT. By 2017 – and against a backdrop of a wider 20% reduction in the size of the civil service – this number had swelled by 86.8% to 11,860."


#42

#43

Do pracovnej skupiny Governance sme predložili náš výstup k téme riadenia ľudských zdrojov v IT. Tvorí podklad Koncepcie riadenia ĽZ, ktorú mal UPVII dodať ešte v roku 2017. Ale očividne priority sú inde (čerpanieeeeeee)…, takže sa tejto kľúčovej témy museli chytiť neziskovky. Náš výstup je prístupný na komentovanie v tomto vlákne. Budeme vďační za názory.