Štatistický úrad SR - Prípravné trhové konzultácie k pripravovanému projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“

#1

Štatistiký úrad nás oslovil s informáciou, že plánuje realizovať PTK k pripravovanému projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“

Prikladáme plné znenie ich emailu:

Štatistický úrad Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Prípravnej trhovej konzultácii k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020, ako aj v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte na adrese: jaroslav.ivanco@statistics.sk do 24.4.2019 do 15.00 hod, pričom v maile uveďte iniciály Vašej spoločnosti (názov, adresu, IČO) a meno a priezvisko osoby, ktorá sa zúčastní na úvodnej prezentácii projektu, ktorá sa uskutoční 26.4.2019 o 10:00 v priestoroch Štatistického úradu SR, Miletičova 3, Bratislava.

Samotné podkladové materiály k Prípravnej trhovej konzultácií nájdete na tomto linku:

Aktuálne ako S.D ešte zisťujeme ďalšie informácie k scenáru PTK, či existujú otázky na uchádzačov, aby sa vedeli pripraviť na PTK a pod.

Ak budeme mať nové info, tak ho zverejníme.

0 Likes

#2

tu je linka na info priamo na webe SU SR

0 Likes

#3

prezistoval som info od SU SR k dramaturgii…vsetky podstatne info, aj o dalsich krokoch a dramaturgii PTK budu prezentovane na workshope 26.4.2019 o 10:00 v budove Statistickeho uradu SR

plus podstatna info z mojho pohladu je, ze Statisticky urad je este len vo faze studie uskutocnitelnosti, cize PTK je pomerne skoro a verim, ze relevantny feedback z PTK sa premietne aj do studie

0 Likes