Priama účasť SD na eurofondoch?

Osobne sa mi to nepozdává. Sám som s mojim tímom zabezpečil a implementoval projekty za ca 60 mil eur. Riziko angažovanosi SD je v tom, že stratí reputáciu nezávislosti expertnej plarformy a stane sa spoluzodpovedné za nevyhnutný krach informatizácie i keď možno o niečo menší ako do 2015. Za nevyhnutné považujem preskúmať pri každom projekte ceny na základe benchmarkingu. Súčasne pri každom projekte realisticky zhodnotiť závazok udržania po skončení financovania. S udržateľnosťou sa narába veľmi lacne a neurčito, bez sankcií… rovnako formálne a nekontrolovane sa narába aj s cost benefit analýzami. Ceny, udržateľnosť, CBA sú kľúče k minimalizácii plytvania verejnými zdrojmi.

1 Like

A post was merged into an existing topic: Bude Slovensko.Digital čerpať eurofondy?