O kategórii Orientácia štátnych IT služieb na občana

Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.

Pre konkrétne návrhy prosím vytvárajte nové témy.

2 posts were split to a new topic: Rýchlejšie založenie/zrušenie firmy

4 posts were split to a new topic: Participatívny proces prioritizácie

A post was split to a new topic: Automaticke zasielanie prepoctu dochodku

A post was split to a new topic: Obojsmerná elektronická komunikácia

·
V oblasti služieb je potrebné stanoviť, čo je dlhodobým cieľom – odstránenie úkonov, ktoré pri využívaní IKT už nie sú potrebné a riešenie životných situácií občanov – s tým, že bremeno zodpovednosti bude na verejnej správe a nie na občanovi.

Teda pri orientácii štátnych IT služieb primárne nejde ani o elektronizáciu existujúcich procesov a ani o sprístupňovanie elektronických
služieb na internete, ale o vytvorenie nového modelu procesov, kedy čo najviac
administratívnych úkonov pôjde mimo občanov a kedy sa verejná správa reálne
priblíži občanom.
Tomu však musí predchádzať analýza procesov verejnej správy a jej postupná reforma.

1 Like

Pri tejto teme je vsak dolezite si uvedomit, ze stat je ovela viac ako len poskytovatel sluzieb obcanom a podnikatelom. V OPISe bola tato oblast velmi podcenena. Konkretne ide o kompetencie ako napriklad navrh a implementacia strategii a politik, regulacii ako aj dohlad nad regulacnym prostredim. Len dobre fungujuci a efektivny stat dokaze poskytovat kvalitne sluzby. Preto je teraz dolezite sa zamerat na komplexnu reformu verejnej spravy.

1 Like

Pri analýze orientácie štátnych IT služieb na občana je potrebné brať v prvom rade do úvahy 1) occurence tzv. životných situácií (najmä právne relevantné vo vzťahu k štátu a iným osobám) a 2) potenciál jednotlivých životných situácií ušetriť primeraný čas/prostriedky občanovi - teda cost & benefit analýza životných situácií. Následne prioritizovať štátne IT služby podľa tohto kľúča.
Celkovo by si myslím, že kvalitnejšie návrhy dostaneme, keď oslovíme sociológov, právnikov, účtovníkov, daniarov či iných social scientists, ktorí sa denne stretávajú so štátom a vidia, čo robí problémy v realite. Uznávam, že založiť firmu dvoma klikmi je fajn feature, no priemer populácie založí/zlikviduje za život tak 0,5 firmy, za to účtovný styk so štátom je úplne rutinný. Uznávam však tiež spillover efekty zjednodušenej regulácie a prístupu k službám.

3 Likes

suhlas. odovzdat zasane kompetencie pri transformacii sluzieb statu technokratom a it specialistom bola velka chyba. tiez to vidim skorej niekde na sociologickom ustave v prvych fazach…