Newsletter #1 - Začíname

Prvého novembra sme spustili otvorenú výzvu slovensko.digital. Online ju doteraz podpísalo cez 5000 ľudí a viac ako 1400 ľudí z IT sektora zároveň prejavilo záujem pomôcť. Ozývaju sa nám jednotlivci aj organizácie s rôznymi ponukami na spoluprácu. Obrovský záujem o nezištnú pomoc je potvrdením toho, že je tu stále veľký priestor na participáciu odbornej verejnosti vo veciach verejných. Vážnosť problémov v informatizácii na konferencii ITAPA potvrdil aj prezident Andrej Kiska, ktorý kritizoval aktuálny stav a otvorene podporuje našu výzvu na spoluprácu. Táto podpora je pre nás veľkým zadosťučinením a záväzkom pre ďalšiu prácu.

###PODPORA OD SISp a ITAS
K výzve slovensko.digital sa verejne prihlásila Slovenská informatická spoločnosť (www.informatika.sk) a jednáme s predstaviteľmi IT asociácie Slovenska (www.itas.sk), ktorá združuje veľkých hráčov informatizácie verejnej správy. Toto nás mimoriadne teší a potvrdzuje, že hlasy po zmene zaznievajú nielen zvonka.

###NÁVRHY RIEŠENÍ

Na diskusnom fóre platforma.slovensko.digital sme spustili verejné hlasovanie o návrhoch riešení informatizácie, ktoré postupne tvoríme a spracovávame v spolupráci s odbornou aj laickou verejnosťou. Teší nás, že na platforme diskutujú aj zástupcovia informatizácie z Ministerstva financií, ako aj predstavitelia dodávateľov rôznych projektov. Dúfame, že sa pridajú postupne aj ďalší.

###VIDEO A POLITIKA
Včera sme zverejnili video, ktoré malo jediný účel - vzbudiť záujem širokej verejnosti. Ozývaju sa hlasy, že je to príliš profesionálna práca a ide o predvolebnú kampaň. Je pravda, že video robili profesionáli, avšak robili ho bez nároku na honorár, pre dobrú vec, čo si veľmi vážime. Jednou zo zásad iniciatívy slovensko.digital je apolitickosť. Vítame podporu každého, ale práve z dôvodu transparentnosti sme odmietli už tri ponuky politických strán. Zakladať vlastnú stranu sa nechystáme.

###INVESTIGATÍVA A MONITORING
Na platforme sa začali objavovať anonymné tipy na preverenie správania ľudí, firiem či nezrovnalostí v projektoch. Naša platforma má byť hlavne konštruktívna a hľadať riešenia, avšak nemôžeme zatvárať oči pred minulosťou a rizikom, ktoré sprevádza všetky projekty s veľkým objemom peňazí - korupciou. Dohodli sme sa na spolupráci s Nadáciou Zastavme Korupciu, Alianciou Fair-Play, Transparency International Slovensko a dalšími novinármi, ktorým budeme takéto informácie posúvať a poskytovať odborné konzultácie. Na nahlasovanie tipov a žiadostí o prípadnú právnu pomoc odporúčame používať aplikáciu pre whistleblowerov.

Cez Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra - OPII sa začínajú obstarávať prvé projekty. Rovnakým systémom ako v minulosti. Začíname preto s cieleným monitoringom týchto projektov a budeme ich verejne pripomienkovať a snažiť sa zabezpečiť, aby bol zastúpený aj najdôležitejší prvok - verejný záujem.

###STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI EURÓPSKEJ KOMISIE

Boli sme pozvaní na stretnutie so zástupcami EK pre oblasť verejného obstarávania a naše stanovisko bolo veľmi pozitívne prijaté.

###PRVÉ SPOLUPRÁCE

Ukazuje sa, že záujem o spoluprácu s odbornou verejnosťou vychádza aj z druhej strany. Hewlett-Packard Enterprise požiadal o spätnú väzbu na testovacie rozhranie otvorených údajov pre register upadcov. Absolvovali sme stretnutia s predstaviteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá spravuje slovensko.sk a dohadujeme ďalšie spolupráce, ktoré by zlepšili aktuálny stav.

###AKO MÔŽETE POMOCŤ

Veľa ľudí sa nás pýta, ako môžu pomôcť. Spísali sme preto možnosti, ako sa môže zapojiť verejnosť, odborná verejnosť, firmy či iné organizácie. Veľmi si vážime, že nám chcete pomáhať. Ďakujeme.

###ĎALŠÍ PLÁN

Najbližšie týždne budeme pokračovať v zbere návrhov, názorov a podnetov. Chceme pokračovať v osvete a poukazovaní na problémy súčasného systému a vysvetľovať, ako ich navrhujeme riešiť.

Zároveň rozbiehame spoluprácu s organizáciami, ktoré chcú naše návrhy podporiť a pomôcť s ich presadzovaním. O návrhoch riešení chceme rokovať aj so zodpovednými úradníkmi - o všetkom vás budeme transparentne informovať na facebooku To Sa Nedá, na platforme a cez newsletter.

7 Likes

je moznost sa dozvediet, ktore?

Mozeme napisat len to, ze to boli opozicne. Odmietali sme verejne diskusie na ich pode a podielat sa na tvorbe ich programu.

To ze sa jedna o apoliticku aktivitu na profesionalnej baze by malo byt boldom v kazdom memorande, vyhlaseni a pod. Najlepsie keby to bola sucast standardneho disclaimeru v kazdom dokumente, ktory bude vyprodukovany ako sucast tejto aktivity. Spolitizovanie je v tomto pripade imho neziaduce.