Narkomanské CHORÉ vulgárne tlachy hulváta Róberta Kuchára treba iba absolútne ignorovať!*

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

ano, mne v pohode na mobile…prihlasovanie, aj autorizacia…

1 Like