Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy


#142

#143