Business Intelligence v zverejňovanej štatistike Ministerstva spravodlivosti SR

Analytické centrum MS SR pripravilo interaktívny BI prehľad údajov o súdoch s využitím voľne dostupných nástrojov a interných kapacít útvaru. Pôvodné obehové údaje boli doplnené o údaje ľudských zdrojov, čerpania rozpočtu či štatistiku Obchodného registra a Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Návrhy na zlepšenie vítané.
Link: http://web.ac-mssr.sk/dashboard/

Hodili by sa prehľady:

  • počet nápadov podľa jednotlivých sudcov
  • počet otvorených konaní podľa jednotlivých sudcov
  • počet uzatvorených konaní podľa jednotlivých sudcov po jednotlivých mesiacoch
  • počet pojednávaní podľa jednotlivých sudcov
  • počet úspešných odvolacích konaní podľa jednotlivých sudcov
  • zoznam blízkych osôb sudcov v pozícii prokurátor alebo advokát/koncipient (definícia blízkej osoby v zmysle zákona)

Mohli by ste štatistické výkazy sudcov zverejniť ako dataset?
(aby som nemusel vyhľadávať cez web formulár)