Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov [Projekty] (2)
Bude Slovensko.Digital čerpať eurofondy? ( 2 3 ) [Slovensko.Digital] (55)
NASES vyhlasuje vyberove konanie na GR [Ostatné] (13)
Slovensko.digital v médiách ( 2 3 4 5 6 ) [Slovensko.Digital] (104)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) [Verejná diskusia NKIVS] (7)
Podpisovanie dokumentov - moznosti ( 2 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (28)
Spokojnosť používateľov so službami Ústredného portálu VS SR [Skúsenosti používateľov] (1)
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (72)
Hackathon - AllForJan 6.4.2018 [Transparentnosť a participácia] (2)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráca] (21)
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 [Spolupráca] (6)
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 ) [Verejná diskusia NKIVS] (48)
Pracovné skupiny ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) [Slovensko.Digital] (229)
Návrhy na zrýchlenie súdneho konania elektronizáciou procesov ( 2 ) [Ostatné] (36)
Push notifikacie pre data z CRZ [Ekosystém Slovensko.Digital] (6)
Archív pre elektronickú úradnú tabuľu (CÚET) [Ekosystém Slovensko.Digital] (16)
Zdielanie definícii eFormulárov a realizácia transformácii ( 2 ) [Ekosystém Slovensko.Digital] (21)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) [Projekty] (21)
IMAP pre schránky na slovensko.sk [Skúsenosti používateľov] (7)
2% z dane [Skúsenosti používateľov] (2)
Preklad discourse.org do slovenciny [Ostatné] (2)
Priklad pouzitia D.Bridge JS [Štát Overflow] (15)
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) [Štátne projekty] (1)
Rozvoj Centrálneho modelu údajov verejnej správy [Ostatné] (2)
Podanie daňového priznania elektronicky (živnostník) [Skúsenosti používateľov] (1)
Informacny system vystavby - ISV ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Štátne projekty] (336)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (70)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) [Verejná diskusia NKIVS] (89)
Edane, podanie danoveho priznania FO elektronicky [Skúsenosti používateľov] (6)
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod [Štátne projekty] (8)