API na data z DI [Ekosystém Slovensko.Digital] (9)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Projekty] (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (10)
Udalosti informatizácie [Čo sa deje v e-Governmente] (2)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (359)
SHMU - Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ [Ostatné] (5)
VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky [Štátne projekty] (17)
Finančná správa a Open API [Open dáta a API] (1)
eID - objednávka na dorobenie ( 2 3 4 5 6 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (103)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (84)
Zmena adresy konatela s.r.o.cky elektronicky [Manuály, skúsenosti používateľa, otázky a odpovede] (13)
Nový Etický kódex Slovensko.Digital - dajte nám spätnú väzbu ( 2 ) [Čo je nové v Slovensko.Digital] (30)
Nová trojročná zmluva na Microsoft bude posvätená ÚHP [Ostatné] (10)
Reforma európskej smernice o autorskom práve (Copyright) [Ostatné] (5)
Výpis z registra právnických osôb (živnostenského, obchodného... registra) elektronicky [Manuály, skúsenosti používateľa, otázky a odpovede] (3)
Obcan chce poslat spravu do schranky bez elektronickeho podania ( 2 3 ) [Pomôcky a návody] (46)
Verejné prerokovanie Národného systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe_11.7 [Pripomienkovanie] (1)
Verejné prerokovanie 3 projektov MV SR_12.7.2018 o 10:00 [Pripomienkovanie] (1)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) [Projekty] (1)
Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy [Pripomienkovanie] (2)
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj [Open dáta a API] (1)
Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu [Open Source] (1)
SHMU dáta o počasí [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (15)
OpenData PPA a MPRV SR [Spolupráce so štátom a samosprávami] (4)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Pracovné skupiny] (196)
eHealth ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (64)
Zaručená konverzia vs. Obchodný a Živnostenský register (otázka najmä na advokátov) ( 2 3 4 ) [Ostatné] (65)
Red Flags: EDUNET_SK ( 2 ) [Projekty] (22)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (75)
Projekt: Lepšie "formuláre" ( 2 ) [Ekosystém Slovensko.Digital] (37)