Platforma dark theme [Slovensko.Digital] (1)
Plán na VO: vyhľadávač dopravných spojení IDS BK ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (56)
Transparentná samospráva ( 2 3 ) [Transparentnosť a participácia] (51)
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona ( 2 3 ) [Efektívnosť investícii do IT] (52)
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry [Štátne projekty] (2)
SHMU dáta o počasí [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (14)
Poskytovanie služieb údržby SAP Enterpise Support k licenciám Software SAP [Štátne projekty] (1)
Zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Informačného systému Registra priestorových informácií (ďalej len Systém) prostredníctvom služieb podpory prevádzky a služieb rozvoja [Štátne projekty] (3)
Aplikácia STEMI [Efektívnosť investícii do IT] (14)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) [Verejná diskusia NKIVS] (84)
Open API štandardy ( 2 3 4 5 ) [Ostatné] (88)
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS [Verejná diskusia NKIVS] (13)
Obstarávanie agilných IT kontraktov v US [Efektívnosť investícii do IT] (15)
Národný turistický systém [Štátne projekty] (11)
Red Flags: IS Obchodného registra [Projekty] (19)
IMAP pre schránky na slovensko.sk [Skúsenosti používateľov] (6)
OGP - OpenSource [Open Source] (9)
Manualogic integrovaný systém tvorby, správy a publikovania technickej dokumentácie pre spotrebiteľské, priemyselné produkty a vnútropodnikové potreby [Štátne projekty] (5)
Modernizácia informačného systému Bomb Data Centrum [Štátne projekty] (5)
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) [Štátne projekty] (4)
Podpora Európskej komisie (ISA²) pre rozvoj LinkedData [Ostatné] (1)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) [Štátne projekty] (8)
Open source - nech môže pomôcť každý ( 2 ) [Spolupráca] (30)
Používané programovacie jazyky a frameworky ( 2 3 ) [Ostatné] (43)
Technické vybavenie a softvér ( 2 ) [Štátne projekty] (22)
Podpis .pdf adobe acrobat na Mac [Slovensko.Digital] (4)
Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov) ( 2 ) [Verejná diskusia zadaní projektov] (36)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) [Projekty] (5)
Podpisovanie ZEP-om / KEP-om na Windows 10? [Skúsenosti používateľov] (5)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (91)