Red Flags: EDUNET_SK [Projekty] (13)
Generator QR ( 2 ) [Ekosystém Slovensko.Digital] (34)
Úrad priemyselného vlastníctva - IS pre patenty a ochranné známky. 3 mil.€ z EU fondov čo bude asi treba vrátiť [Štátne projekty] (2)
Rumunsko: korupčný škandál (licencie Microsoft), 14 rokov väzenia a €17 mil. pokuta [Zahraničie] (5)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance [Verejná diskusia NKIVS] (10)
Open Data/Open API projekty [Ostatné] (9)
Lepšie formuláre podla výnosu [Ostatné] (10)
Projekt: Portfólio klienta - čo by som chcel od nového slovensko.sk [Ekosystém Slovensko.Digital] (14)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 3 ) [Verejná diskusia NKIVS] (49)
Projekt: eGov dizajn manuál [Ekosystém Slovensko.Digital] (17)
Výročná správa Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (4)
eID, stat ako IdentityProvider a OAuth2 ( 2 3 4 5 6 ) [Ostatné] (101)
Vytvorenie dizajn manuálu ( 2 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (22)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) [Projekty] (22)
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) [Štátne projekty] (6)
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia ( 2 ) [Štátne projekty] (30)
VO - absurdnosti, mozne male zmeny, atd. Platia nejake pravidla? ( 2 3 ) [Zodpovedné riadenie IT projektov] (42)
Poziadanie o prispevok pri narodeni dietata [Skúsenosti používateľov] (20)
Triediarne pošty [Ostatné] (15)
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO ( 2 3 4 5 ) [Štátne projekty] (84)
MRZ na dokladoch [Štát Overflow] (1)
Chýbajúca ikona eID klienta na Ubuntu [Skúsenosti používateľov] (1)
Elektronické služby katastra nehnuteľností ( 2 ) [Štátne projekty] (22)
Proof of Concept pre OAuth s eID [Ekosystém Slovensko.Digital] (10)
Kde najdem konkretne data? [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (10)
Databaza kontaktov na obce/mesta a stavebne urady [Ostatné] (13)
Simulačné moduly v Plánoch udržateľnej mobility [Ostatné] (6)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (7)
Komisia pre štandardy ISVS ( 2 ) [Spolupráca] (23)
Business case, CBA, štúdie IT projektov [Efektívnosť investícii do IT] (18)