Open Data/Open API projekty [Ostatné] (5)
Ake data otvorit na zelezniciach? ( 2 3 4 5 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (95)
Komisia pre štandardy ISVS [Spolupráca] (20)
Foodsharing appka v Ruby / pro bono pomoc s dokončením [Ostatné] (7)
Lepšia orientácia v metodikách UVO ( 2 3 ) [Ostatné] (41)
eID prelomene? ( 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) [Štátne projekty] (700)
Dáta vestníka verejného obstarávania ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (44)
OpenData PPA a MPRV SR [Spolupráca] (3)
Obídenie Qsign a podpisovanie advokátskym preukazom ( 2 3 ) [Slovensko.Digital] (52)
Prihlasovanie cez eID a vytvorenie a odoslanie podania [Ekosystém Slovensko.Digital] (3)
Harmonogram OPII projektov na 2018 [Štátne projekty] (5)
Register partnerov VS - OpenData ( 2 3 4 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (79)
Sudcovia - Pridelovanie sporov - zrelé na audit [Ostatné] (4)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) [Verejná diskusia NKIVS] (88)
Účtovné a daňové služby pre Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (3)
Govbox: OpenSource konektor na schranky slovensko.sk (UPVS) [Ekosystém Slovensko.Digital] (9)
Zmena sídla spoločnosti/firmy v OR [Skúsenosti používateľov] (6)
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) ( 2 3 ) [Štátne projekty] (47)
GovBox ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Slovensko.Digital] (190)
GovBox API [Ekosystém Slovensko.Digital] (17)
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp [Operačný program ĽZ] (4)
Registrácia na voľby poštou zo zahraničia alebo voličský preukaz ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [Ostatné] (142)
Autoform: API - vyhladavanie podla obchodneho mena [Ekosystém Slovensko.Digital] (8)
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých [Operačný program ĽZ] (3)
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (2)
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)
Softvérové riešenie pre deti s autizmom [Operačný program ĽZ] (1)
Zdvihnime sa vyššie [Operačný program ĽZ] (1)
InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých) [Operačný program ĽZ] (1)
Pinf - hrou k integrácii mentálne postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)