Štátne projekty


Reformné zámery Tu diskutujeme reformné zámery OP EVS.

O kategórii Štátne projekty [Štátne projekty] (2)
eHealth ( 2 ) [Štátne projekty] (26)
eID prelomene? ( 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ) [Štátne projekty] (696)
Register adries ( 2 ) [Štátne projekty] (29)
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft [Štátne projekty] (3)
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (78)
Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS [Štátne projekty] (14)
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ [Štátne projekty] (3)
Rozvoj MetaIS - studia uskutocnitelnosti ( 2 ) [Štátne projekty] (35)
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE [Štátne projekty] (3)
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry [Štátne projekty] (2)
Poskytovanie služieb údržby SAP Enterpise Support k licenciám Software SAP [Štátne projekty] (1)
Zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Informačného systému Registra priestorových informácií (ďalej len Systém) prostredníctvom služieb podpory prevádzky a služieb rozvoja [Štátne projekty] (3)
Národný turistický systém [Štátne projekty] (11)
Manualogic integrovaný systém tvorby, správy a publikovania technickej dokumentácie pre spotrebiteľské, priemyselné produkty a vnútropodnikové potreby [Štátne projekty] (5)
Modernizácia informačného systému Bomb Data Centrum [Štátne projekty] (5)
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) [Štátne projekty] (4)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) [Štátne projekty] (8)
Technické vybavenie a softvér ( 2 ) [Štátne projekty] (22)
Vývoj a dodanie softvéru informačného systému Národný register znečisťovania (NRZ) [Štátne projekty] (9)
Monitoring dostupnosti statnych webov [Štátne projekty] (20)
Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže (EVO) [Štátne projekty] (3)
NASES - realizácia optických sieti ( 2 ) [Štátne projekty] (30)
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS [Štátne projekty] (1)
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS [Štátne projekty] (1)
Informacny system vystavby - ISV ( 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ) [Štátne projekty] (316)
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) ( 2 3 ) [Štátne projekty] (43)
Vývoj a danie softvéru Informčného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) [Štátne projekty] (3)
Národný systém dopravných informácií – NSDI ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (65)
Harmonogram OPII projektov na 2018 [Štátne projekty] (1)