Štátne projekty


Reformné zámery Tu diskutujeme reformné zámery OP EVS.

O kategórii Štátne projekty [Štátne projekty] (2)
Harmonogram OPII projektov na 2018 [Štátne projekty] (19)
eID prelomene? ( 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) [Štátne projekty] (701)
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP [Štátne projekty] (7)
eHealth ( 2 3 ) [Štátne projekty] (43)
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) [Štátne projekty] (1)
Informacny system vystavby - ISV ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Štátne projekty] (336)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (70)
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod [Štátne projekty] (8)
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia [Štátne projekty] (16)
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO ( 2 3 4 5 ) [Štátne projekty] (82)
Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže (EVO) [Štátne projekty] (5)
Modernizácia informačného systému Bomb Data Centrum [Štátne projekty] (8)
Edunet_sk ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Štátne projekty] (180)
Elektronicka schranka - problemy - revokacia, odoslanie sprav [Štátne projekty] (1)
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) ( 2 3 ) [Štátne projekty] (47)
Rozvoj MetaIS - studia uskutocnitelnosti ( 2 3 ) [Štátne projekty] (55)
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých [Štátne projekty] (1)
Dve rovnake obstaravania [Štátne projekty] (17)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) [Štátne projekty] (2)
NKÚ: Problém UPVS s ochranou osobných údajov [Štátne projekty] (3)
19.RZ-MHSR-optimalizacia procesu posudzovania vplyvov (RIA) ( 2 3 ) [Reformné zámery] (41)
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014 [Štátne projekty] (6)
Elektronické služby katastra nehnuteľností ( 2 ) [Štátne projekty] (21)
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb [Štátne projekty] (8)
Register adries ( 2 ) [Štátne projekty] (31)
Služby podpory prevádzky [Štátne projekty] (5)
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ [Štátne projekty] (6)
Spoločný informačný portál pre využívanie zdrojov EÚ [Štátne projekty] (8)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) [Štátne projekty] (14)