Spolupráce so štátom a samosprávami


Topic Replies Created
Data o vratkach DPH 5 July 28, 2018
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy 19 June 1, 2017
Spolupráca s UVO - obstarávanie SLA 24 May 20, 2018
Zdravotnicka reforma CIZS 1 July 22, 2018
Opäť v pohybe 2 February 27, 2018
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 7 April 23, 2017
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 17 May 5, 2017
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 74 April 6, 2017
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu 5 July 10, 2018
OpenData Eurofondy ITMS2014+ 359 December 29, 2015
SHMU dáta o počasí 15 March 16, 2017
OpenData PPA a MPRV SR 4 March 5, 2018
Register upadcov - vylepsenia a rozsirenia do API 3 November 25, 2016
Nový web Oravského múzea 19 June 19, 2018
Nový web - mesto Banská Bystrica 4 June 20, 2018
Aplikácia nad ekonomickými dátami Prešova 3 May 20, 2018
Pomoc s webom Nadácie Zastavme korupciu 8 May 30, 2018
Kde najdem konkretne data? 13 May 9, 2018
Epidemiologicky informacny system 1 June 10, 2018
Ortofoto ako open data 23 April 17, 2018
Zastupitelstvo.egov.sk open data / api 2 April 22, 2018
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov 1 April 23, 2018
OGP a Open Source 7 December 21, 2017
Zákon o kybernetickej bezpečnosti 24 January 30, 2017
Výberové konania 9 August 6, 2017
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" 36 October 23, 2017
Centralny register zmluv - zasluzil by si NFP 12 March 5, 2018
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp 4 February 27, 2018
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých 3 February 27, 2018
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých 2 February 26, 2018