Spolupráce so štátom a samosprávami


Register upadcov - vylepsenia a rozsirenia do API [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (3)
Nový web Oravského múzea [Verejné alfa testovanie] (19)
Nový web - mesto Banská Bystrica [Spolupráce so štátom a samosprávami] (4)
Aplikácia nad ekonomickými dátami Prešova [Spolupráce so štátom a samosprávami] (3)
Pomoc s webom Nadácie Zastavme korupciu [Spolupráce so štátom a samosprávami] (8)
Kde najdem konkretne data? [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (13)
Epidemiologicky informacny system [Spolupráce so štátom a samosprávami] (1)
Ortofoto ako open data ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (23)
Zastupitelstvo.egov.sk open data / api [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (2)
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov [Operačný program ĽZ] (1)
OGP a Open Source [Spolupráce so štátom a samosprávami] (7)
Zákon o kybernetickej bezpečnosti ( 2 ) [Spolupráce so štátom a samosprávami] (24)
Výberové konania [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" ( 2 ) [Operačný program ĽZ] (36)
Centralny register zmluv - zasluzil by si NFP [Spolupráce so štátom a samosprávami] (12)
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp [Operačný program ĽZ] (4)
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých [Operačný program ĽZ] (3)
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (2)
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)
Softvérové riešenie pre deti s autizmom [Operačný program ĽZ] (1)
Zdvihnime sa vyššie [Operačný program ĽZ] (1)
InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých) [Operačný program ĽZ] (1)
Pinf - hrou k integrácii mentálne postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)
Očkovací preukaz pre zrakovo postihnutých [Operačný program ĽZ] (1)
BetterLifeApp – Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím [Operačný program ĽZ] (5)
Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím [Operačný program ĽZ] (1)
Aktívne asistenčné snímače pre nevidiacich a slabozrakých [Operačný program ĽZ] (1)
MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím [Operačný program ĽZ] (1)
Softvér na pomoc pri riešení sťažností a reklamácií pre osoby so zdravotným postihnutím [Operačný program ĽZ] (1)
Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky [Operačný program ĽZ] (1)