Spolupráce so štátom a samosprávami


Operačný program ĽZ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 zverejnila výzvu na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Verejné alfa testovanie Verejné alfa testovanie štátnych projektov. Verejné žiadosti o (Open) Data a API Táto kategória by mala slúžiť na verejné žiadosti o (Open) Data a API.
Topic Replies Activity
O kategórii Spolupráca 2 November 23, 2015
Metodika zaručenej konverzie 114 August 22, 2019
Prieskum spätnej väzby k Prípravným trhovým konzultáciám 1 August 6, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS4 15 August 5, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS1 92 August 5, 2019
Otvorené dáta o MHD: Mesto Banská Bystrica a VÚC Banská Bystrica 31 August 3, 2019
OGP 2017 - 2019: Analýza zverejňovania datasetov na datagove 4 July 15, 2019
Mesto Hlohovec - nový web /VÝZVA/ 4 June 28, 2019
Open source - nech môže pomôcť každý 33 June 19, 2019
Centrálny register zmlúv - zverejňovanie zmlúv zo samospráv 80 June 13, 2019
Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy 21 June 3, 2019
Komisia pre štandardy ISVS 37 May 28, 2019
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy 160 May 15, 2019
UPVII - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy" 9 May 14, 2019
MŽP SR - Prípravná trhová konzultácia k pripravovanému projektu "Atlas pasívnej infraštruktúry" 2 May 3, 2019
Štatistický úrad SR - Prípravné trhové konzultácie k pripravovanému projektu „Jednotný IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom Štatistickom Systéme“ 6 April 29, 2019
MS SR - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“ 1 April 29, 2019
NCZI - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ 3 April 29, 2019
NCZI - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“ 6 April 25, 2019
ÚVO - Prípravné trhové konzultácie pre poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS ÚVO 2 April 9, 2019
SND - nový web 291 February 12, 2019
lab.SNG hľadá posily 1 February 7, 2019
Zber dát o komunikáciách na území miest pre potreby pasportu 5 January 31, 2019
Mesto Trenčín - nový web 89 January 17, 2019
Vytvorenie/Modernizácia databázovej patformy 8 December 3, 2018
Spolupráca s UVO - obstarávanie SLA 24 July 30, 2018
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 17 July 19, 2018
OpenData Eurofondy ITMS2014+ 359 July 9, 2018
OpenData PPA a MPRV SR 4 July 3, 2018
Nový web - mesto Banská Bystrica 4 June 25, 2018