Spolupráce so štátom a samosprávami   Verejné alfa testovanie


Topic Replies Activity
O verejnom alfa testovaní 1 October 22, 2015
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) 23 August 30, 2018
Nový web Oravského múzea 19 June 26, 2018
18f_web design standards_Ask me anything 9 July 31, 2017
Posledné 3 týždne testovania Registra priestorových informácií 15 November 14, 2016
Ux itms2014+ 2 September 10, 2016
Webstránka Slovenského predsedníctva 1 April 15, 2016
Slovensko.sk návrh zjednodušeného prístupu k službám 18 January 27, 2016
Register úpadcov 36 January 12, 2016
Ako začať verejné alfa testovanie? 5 November 19, 2015