Spolupráce so štátom a samosprávami   Verejné alfa testovanie


Topic Replies Created
O verejnom alfa testovaní 1 October 22, 2015
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) 23 May 18, 2017
Nový web Oravského múzea 19 June 19, 2018
18f_web design standards_Ask me anything 9 July 23, 2017
Posledné 3 týždne testovania Registra priestorových informácií 15 November 10, 2016
Ux itms2014+ 2 March 23, 2016
Webstránka Slovenského predsedníctva 1 April 15, 2016
Slovensko.sk návrh zjednodušeného prístupu k službám 18 December 27, 2015
Register úpadcov 36 November 20, 2015
Ako začať verejné alfa testovanie? 5 October 22, 2015