Spolupráce so štátom a samosprávami   Verejné alfa testovanie


O verejnom alfa testovaní (1)
Elektronická schránka - klikateľné prototypy (testovanie) ( 2 ) (23)
Nový web Oravského múzea (19)
18f_web design standards_Ask me anything (9)
Posledné 3 týždne testovania Registra priestorových informácií (15)
Ux itms2014+ (2)
Webstránka Slovenského predsedníctva (1)
Slovensko.sk návrh zjednodušeného prístupu k službám (18)
Register úpadcov ( 2 ) (36)
Ako začať verejné alfa testovanie? (5)