Spolupráca   Verejná diskusia zadaní projektov


About the Verejná diskusia zadaní projektov category (1)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) (24)
Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov) ( 2 ) (36)
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva (1)
Verejná konzultácia k Centrálnemu informačnému systému štátnej služby ( 2 ) (25)
Prieskum trhu na nové webové sídlo NÚCEM (2)