Spolupráca   Verejná diskusia NKIVS


O kategórii Verejná diskusia NKIVS (4)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance - Nákup IKT (podskupina) (17)
ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra ( 2 3 4 5 ) (97)
ÚPVII Pracovná skupina K9.2 Governance (10)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál ( 2 3 ) (49)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) (205)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (195)
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 ) (48)
ÚPVII Pracovná skupina K9.6 Digitalizácia agiend VS (13)
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy ( 2 ) (29)
ÚPVII Pracovná skupina K9.1 Delivery ( 2 ) (22)
ÚPVII Pracovné skupiny K9 ( 2 ) (34)
ÚPVII Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť (17)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Integrácia a Orchestrácia (4)
Záväznosť vypracovaných dokumentov (5)
Zapojenie do pracovných skupín k NKIVS (3)
Čo ďalej po NKIVS ( 2 ) (27)
Materiály k národnej koncepcii informatizácie verejnej správy ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (147)
Problémy NKIVS 2008 ( 2 ) (29)