Red Flags


Topic Replies Created
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 1 September 20, 2018
O metodike Red Flags 68 May 25, 2017
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce 1 March 2, 2018
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám 1 October 5, 2018
Red Flags: Redizajn siete GOVNET 6 September 11, 2018
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva 1 September 30, 2017
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 October 9, 2017
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 6 October 23, 2017
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) 1 August 7, 2017
Red Flags: WiFi4SK 13 April 12, 2018
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 10 November 5, 2017
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 5 October 5, 2017
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe 10 October 19, 2017
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 9 December 18, 2017
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service 17 March 8, 2018
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 26 December 10, 2017
Red Flags: DCOM+ 22 November 20, 2017
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 2 April 9, 2018
Novinky v Red Flags 2 December 20, 2017
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR 1 December 11, 2017
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO 3 October 16, 2017
Red Flags: Informačný systém výstavby 2 October 18, 2017
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 October 2, 2017
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania 2 October 16, 2017
Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 2 September 26, 2017