Red Flags


Red Flags: Redizajn siete GOVNET [Projekty] (6)
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva [Projekty] (1)
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu [Projekty] (1)
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) [Projekty] (6)
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) [Projekty] (1)
Red Flags: WiFi4SK [Projekty] (13)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ [Projekty] (10)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Projekty] (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (10)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service [Projekty] (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) [Projekty] (26)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) [Projekty] (22)
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov [Projekty] (2)
Novinky v Red Flags [Red Flags] (2)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci [Projekty] (4)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR [Projekty] (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO [Projekty] (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby [Projekty] (2)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže [Projekty] (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania [Projekty] (2)
Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) [Projekty] (2)