Red Flags   Projekty


Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci (4)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (2)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby (2)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém (1)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania (2)
Red Flags: Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (2)