Red Flags   Projekty


Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) (1)
Red Flags: WiFi4SK (13)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (10)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (5)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe (10)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) (26)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) (22)
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (2)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci (4)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby (2)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania (2)
Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (2)