Pracovné skupiny   Open dáta a API


Úlohy pracovnej skupiny Open dáta a API (5)
LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) (14)
EUDP hodnotenie SR za 2016 (3)
Pripomienkovanie: Strategická priorita Open Data (6)