Slovensko.Digital


Ekosystém Slovensko.Digital Návrhy na nové služby a funkcionalitu ekosystému Slovensko.Digital.

Slovensko.digital v médiách ( 2 3 4 5 ) [Slovensko.Digital] (96)
Zdielanie definícii eFormulárov a realizácia transformácii [Ekosystém Slovensko.Digital] (13)
API na overenie čísla OP? [Ekosystém Slovensko.Digital] (16)
Elektronizácia verejnej správy -budget info [Slovensko.Digital] (1)
Obídenie Qsign a podpisovanie advokátskym preukazom ( 2 3 ) [Slovensko.Digital] (52)
Prihlasovanie cez eID a vytvorenie a odoslanie podania [Ekosystém Slovensko.Digital] (3)
Účtovné a daňové služby pre Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (3)
Govbox: OpenSource konektor na schranky slovensko.sk (UPVS) [Ekosystém Slovensko.Digital] (9)
GovBox ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Slovensko.Digital] (190)
GovBox API [Ekosystém Slovensko.Digital] (17)
Autoform: API - vyhladavanie podla obchodneho mena [Ekosystém Slovensko.Digital] (8)
Bude Slovensko.Digital čerpať eurofondy? ( 2 3 ) [Slovensko.Digital] (50)
Pracovné skupiny ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ) [Slovensko.Digital] (227)
Ekosystem.Slovensko.Digital - Novinky ( 2 ) [Slovensko.Digital] (28)
Pracovné ponuky v OZ Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (6)
Platforma dark theme [Slovensko.Digital] (1)
Podpis .pdf adobe acrobat na Mac [Slovensko.Digital] (4)
Platforma Slovensko.Digital Awards 2017 [Slovensko.Digital] (3)
Generator QR [Ekosystém Slovensko.Digital] (18)
O tejto platforme [Slovensko.Digital] (16)
2. narodeniny Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (2)
Stretnutie s podpredsedom vlády SR - november 2017 [Slovensko.Digital] (1)
Členstvo v Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (8)
Archív pre elektronickú úradnú tabuľu (CÚET) [Ekosystém Slovensko.Digital] (15)
Práca Slovensko.Digital - feedback 2017 [Slovensko.Digital] (1)
Mikroobstarávanie: Ďalšie dáta z ITMS2014+ [Ekosystém Slovensko.Digital] (4)
GovBox: orientácia v doručených správach [Ekosystém Slovensko.Digital] (10)
Identifikátor schránky v autoform/datahub [Ekosystém Slovensko.Digital] (11)
GovBox: Hromadné preberanie správ do vlastných rúk [Ekosystém Slovensko.Digital] (5)
Debyrokratizátor 2% ( 2 ) [Ekosystém Slovensko.Digital] (26)