Čo sa deje v e-Governmente


Topic Replies Activity
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva” 5 May 16, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia id. dokladov aka. "všetci budeme začipovaní" 14 May 14, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
Podanie a doručenie elektronického podania 9 May 2, 2019
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) 335 May 2, 2019
Dá sa u nás ušetriť v štátnom IT? 55 April 30, 2019
Lekár a politik tvrdí o Slovensko.digital, že namajú odborné zázenie 50 April 28, 2019
Zákon o ITVS 42 April 24, 2019
Zákon o e-Gov - novela 2018 25 April 23, 2019
Bezpecnost eidas.minv.sk 14 April 23, 2019
SÚHRNNÁ IMPLEMENTAČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky) 3 April 17, 2019
Dátové centrum obcí a miest 115 April 16, 2019
PRK pri OPII projektoch 2 April 2, 2019
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov 2 March 11, 2019
Koľko stojí údržba gov.cz? 2 February 28, 2019
Piráti přišli s akčním plánem pro zavedení otevřeného softwaru na úřadech - 4 February 22, 2019
Dodanie serverov 1 February 18, 2019
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier 33 February 11, 2019
Open Dáta miest a obcí 2 February 7, 2019
Https://zive.azet.sk/clanok/138111/byvaly-sef-slovensko-sk-bude-robit-pre-primatora-bratislavy/ 2 February 7, 2019
Jeden krat a dost v praxi 245 January 21, 2019
Matečnej systém za státisíce využili za rok dve školy a ministerstvo 2 January 11, 2019
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" 32 January 5, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 2 December 22, 2018