Čo sa deje v e-Governmente


Topic Replies Activity
DCOM 7 mesiacov nedoručil obciam správy! 35 August 4, 2018
Obídenie Qsign a podpisovanie advokátskym preukazom 56 May 24, 2018
Elektronizácia verejnej správy -budget info 3 March 22, 2018
Platforma dark theme 1 January 16, 2018
Podpis .pdf adobe acrobat na Mac 4 January 5, 2018
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 1 November 20, 2017
Verejná konzultácia k Centrálnemu informačnému systému štátnej služby 25 May 30, 2017
Informatizácia aj bez tunelovania 1 April 19, 2017
Obchodný register 2 April 4, 2017
Prieskum trhu na nové webové sídlo NÚCEM 2 July 25, 2016
Best Practices pre štátny F/E 22 March 7, 2016
Hodnotenie SR zo strany EK = spomina sa aj slovensko.digital 2 March 2, 2016
Aký CSS framework na štátny UI kit? 20 February 15, 2016
Informacny servis slovensko.digital 11 February 6, 2016