Čo sa deje v e-Governmente   User Experience


Topic Replies Created
Úlohy pracovnej skupiny User Experience 6 February 1, 2016
Příklady styleguide v gov 12 February 12, 2016
World Usability Day 1 October 12, 2016
Štandard prístupnosti webových stránok - podporuje prístupnosť? 3 May 23, 2016
Jak prosadit uživatelské testování v gov 3 February 12, 2016
Odporúčania k nastaveniu UX procesov 4 March 8, 2016