Čo sa deje v e-Governmente   Transparentnosť a participácia


Topic Replies Activity
Nový register aktívneho farmára 18 January 3, 2017
Ako obchádza Slovlex ten čo ho spravuje 3 December 16, 2016
Ako motivovať ľudí k väčšiemu záujmu o veci verejné? 21 December 12, 2016
Návrh na nové centrálne registre 1 November 28, 2016
Bezpečnosť eIDklient-a 10 November 22, 2016
Transparentný proces legislácie 6 September 27, 2016
Posudzovanie vplyvov na informatizáciu spoločnosti - spolupráca DP na tvorbe metodiky 7 September 12, 2016
Transparentnejšie dáta o prokurátoroch 3 August 23, 2016
Digital single market 10 August 13, 2016
Transparentné sledovanie klúčových metrík služieb 5 July 13, 2016
Transparentne zrebovanie v sutaziach na slovensku 4 May 22, 2016
Zrkadielko, ktoré reflektuje komunálne aktivity, v pravý čas! 8 May 10, 2016
Štúdie, analýzy a ich zverejňovanie počas procesu VO 15 April 4, 2016
Prehladne dianie v komunali 2 March 23, 2016
"Wikileaks" pre statnych zamestnancov? 3 March 18, 2016
Digitálne platformy - regulovať? 2 March 7, 2016
Kvalita údajov 15 January 19, 2016
Zavedenie zverejňovania a verejnej odbornej diskusie klúčových dokumentov 3 December 16, 2015
Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike v MPK 7 December 3, 2015
Zverejňovanie projektovej dokumentácie a integračných manuálov 9 November 28, 2015
Bottom-up architektúra a design 1 November 28, 2015
Transpozícia smernice Public sector information (PSI) - Open Data 6 November 27, 2015
Verejné žiadosti o (Open) Data a API 6 November 24, 2015
Transparentné dodávateľské štruktúry 18 November 24, 2015
Demokracia sú konkrétne testovateľné rozhodnutia 5 November 23, 2015
Transparentnosť politických strán 1 November 12, 2015
Platenie za reálne používanie, nie za implementáciu 10 November 11, 2015