Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


Topic Replies Activity
Register a identifikator právnických osôb 63 November 12, 2018
Servis a podpora IACS a AGIS 3 November 10, 2018
Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Zákazka: Služby SW vývoja 6 October 24, 2018
Telekomunikačná a sieťová technika (obstarávanie MV SR za 250m EUR) 5 October 19, 2018
Nový systém Registre ISV 2 October 18, 2018
Informacny system vystavby - ISV 337 October 18, 2018
eID prelomene? 752 October 2, 2018
Účasť firiem vo VO 4 September 23, 2018
Systém pre elektronickú výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS 4 September 17, 2018
Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic 1 August 15, 2018
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií 1 August 10, 2018
Centrálny ekonomický systém - CES 47 August 5, 2018
Slovensko.sk: Indikatívna cenová ponuka - Vyhľadávací nástroj + SEO 9 August 3, 2018
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 5 July 18, 2018
VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky 17 July 9, 2018
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 75 July 2, 2018
Lepšie GeoData pre Slovensko 1 June 19, 2018
Projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 2 June 18, 2018
Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE) 2 June 15, 2018
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 9 June 15, 2018
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť prvá 2 June 11, 2018
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) 15 June 11, 2018
Železničiari sa vykašľali na Hodnotu za peniaze, ale Kažimírovi ľudia si 1 June 6, 2018
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ 7 May 29, 2018
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry 1 May 22, 2018
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2 May 22, 2018
Úrad priemyselného vlastníctva - IS pre patenty a ochranné známky. 3 mil.€ z EU fondov čo bude asi treba vrátiť 2 May 17, 2018
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) 6 May 15, 2018
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia 30 May 14, 2018
Register adries 34 May 4, 2018