Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


Topic Replies Created
O kategórii Štátne projekty 2 October 26, 2015
Bezpecnost eidas.minv.sk 8 February 17, 2016
Dátové centrum obcí a miest 115 December 22, 2015
PRK pri OPII projektoch 2 April 2, 2019
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov 2 March 11, 2019
Dodanie serverov 1 February 18, 2019
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier 33 September 22, 2016
Národný potravinový katalóg 12 August 21, 2017
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 2 December 5, 2018
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 1 December 13, 2018
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe 3 May 22, 2018
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 1 December 7, 2018
Platforma pre prevádzku kontajnerov 10 November 29, 2018
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND 1 December 5, 2018
27.RZ-MVSR-Centrálne komponenty správneho konania VS 17 March 27, 2017
Elektronické služby katastra nehnuteľností 37 December 12, 2015
Harmonogram OPII projektov na 2018 50 December 20, 2017
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia 1 November 13, 2018
Register a identifikator právnických osôb 63 November 6, 2015
Servis a podpora IACS a AGIS 3 July 7, 2016
eHealth 76 November 28, 2017
Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Zákazka: Služby SW vývoja 6 October 22, 2018
Telekomunikačná a sieťová technika (obstarávanie MV SR za 250m EUR) 5 October 10, 2018
Nový systém Registre ISV 2 October 18, 2018
Informacny system vystavby - ISV 337 December 2, 2015
Edunet_sk 184 December 2, 2015
eID prelomene? 752 October 16, 2017
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 7 September 21, 2018
Účasť firiem vo VO 4 September 21, 2018
Systém pre elektronickú výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS 4 September 17, 2018