Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


O kategórii Štátne projekty (2)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava (1)
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (3)
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (1)
Platforma pre prevádzku kontajnerov (10)
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE (1)
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND (1)
27.RZ-MVSR-Centrálne komponenty správneho konania VS (17)
Elektronické služby katastra nehnuteľností ( 2 ) (37)
Harmonogram OPII projektov na 2018 ( 2 3 ) (50)
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (1)
Register a identifikator právnických osôb ( 2 3 4 ) (63)
Servis a podpora IACS a AGIS (3)
eHealth ( 2 3 4 ) (76)
Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Zákazka: Služby SW vývoja (6)
Telekomunikačná a sieťová technika (obstarávanie MV SR za 250m EUR) (5)
Nový systém Registre ISV (2)
Informacny system vystavby - ISV ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) (337)
Edunet_sk ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (184)
eID prelomene? ( 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ) (752)
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft (7)
Účasť firiem vo VO (4)
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier ( 2 ) (23)
Systém pre elektronickú výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS (4)
Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic (1)
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií (1)
Centrálny ekonomický systém - CES ( 2 3 ) (47)
Slovensko.sk: Indikatívna cenová ponuka - Vyhľadávací nástroj + SEO (9)
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (5)
VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky (17)