Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


Topic Replies Activity
O kategórii Štátne projekty 2 November 11, 2015
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 8 June 25, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 39 June 25, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 85 June 24, 2019
Edunet_sk 185 June 17, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) 335 May 2, 2019
Bezpecnost eidas.minv.sk 14 April 23, 2019
Dátové centrum obcí a miest 115 April 16, 2019
PRK pri OPII projektoch 2 April 2, 2019
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov 2 March 11, 2019
Dodanie serverov 1 February 18, 2019
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier 33 February 11, 2019
Národný potravinový katalóg 12 February 2, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 2 December 22, 2018
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe 3 December 13, 2018
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 1 December 7, 2018
Platforma pre prevádzku kontajnerov 10 December 5, 2018
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND 1 December 5, 2018
27.RZ-MVSR-Centrálne komponenty správneho konania VS 17 November 27, 2018
Harmonogram OPII projektov na 2018 50 November 24, 2018
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia 1 November 13, 2018
Register a identifikator právnických osôb 63 November 12, 2018
Servis a podpora IACS a AGIS 3 November 10, 2018