Čo sa deje v e-Governmente   Štátne projekty


Topic Replies Activity
O kategórii Štátne projekty 2 November 11, 2015
Edunet_sk 189 August 13, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 9 August 10, 2019
Odovzdanie autorskych prav 16 August 9, 2019
eHealth 77 August 6, 2019
Národný potravinový katalóg 14 July 31, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 40 June 28, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 85 June 24, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) 335 May 2, 2019
Bezpecnost eidas.minv.sk 14 April 23, 2019
Dátové centrum obcí a miest 115 April 16, 2019
PRK pri OPII projektoch 2 April 2, 2019
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov 2 March 11, 2019
Dodanie serverov 1 February 18, 2019
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier 33 February 11, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 2 December 22, 2018
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe 3 December 13, 2018
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 1 December 7, 2018
Platforma pre prevádzku kontajnerov 10 December 5, 2018
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND 1 December 5, 2018
27.RZ-MVSR-Centrálne komponenty správneho konania VS 17 November 27, 2018
Harmonogram OPII projektov na 2018 50 November 24, 2018
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia 1 November 13, 2018