Čo sa deje v e-Governmente   Open Source


Topic Replies Created
Úlohy pracovnej skupiny Open Source 6 February 1, 2016
Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu 1 July 3, 2018
OGP - OpenSource 10 February 29, 2016