Čo sa deje v e-Governmente   Open dáta a API


Úlohy pracovnej skupiny Open dáta a API (5)
Open Dáta miest a obcí (2)
Finančná správa a Open API (5)
LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) (16)
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj (2)
Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017 (1)
EUDP hodnotenie SR za 2016 (3)
Pozastavené: Návrh na zaradenie štandardu OData v4 medzi štandardy IS VS (15)