Čo sa deje v e-Governmente   Open dáta a API


Topic Replies Created
Úlohy pracovnej skupiny Open dáta a API 5 February 1, 2016
Open Dáta miest a obcí 2 October 26, 2018
Finančná správa a Open API 5 July 9, 2018
LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) 16 January 28, 2016
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj 2 July 3, 2018
Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017 1 June 6, 2018
EUDP hodnotenie SR za 2016 3 October 14, 2016
Pozastavené: Návrh na zaradenie štandardu OData v4 medzi štandardy IS VS 15 March 29, 2016