Čo sa deje v e-Governmente   Open dáta a API


Topic Replies Activity
Úlohy pracovnej skupiny Open dáta a API 5 February 14, 2016
Blokovanie hazardu 1 February 26, 2020
Bratislava uvoľní informácie o pohybe MHD programátorom, cez API. Vylepšila...ta 1 December 20, 2019
Hackaton v ČR - 13–14/9/2019 1 September 3, 2019
Open Dáta miest a obcí 2 February 7, 2019
Finančná správa a Open API 5 October 24, 2018
LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) 16 October 1, 2018
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj 2 July 20, 2018
Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017 1 June 6, 2018
EUDP hodnotenie SR za 2016 3 November 2, 2016
Pozastavené: Návrh na zaradenie štandardu OData v4 medzi štandardy IS VS 15 April 4, 2016