Čo sa deje v e-Governmente   Governance


Zameranie pracovnej skupiny Governance (4)
Tema c.1: Pripomienky k navrhu NKIVS v MPK ( 2 ) (36)
Tema c. 2: Vyhodnotenie sucasneho stavu informatizacie (6)
Tema c.3: Strategicka priorita zivotne situacie (5)