Čo sa deje v e-Governmente   Governance


Topic Replies Created
Zameranie pracovnej skupiny Governance 4 February 1, 2016
Tema c.1: Pripomienky k navrhu NKIVS v MPK 36 February 11, 2016
Tema c. 2: Vyhodnotenie sucasneho stavu informatizacie 6 February 26, 2016
Tema c.3: Strategicka priorita zivotne situacie 5 February 26, 2016