Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


Topic Replies Activity
Obstarávanie IT formou súťažných návrhov 17 February 29, 2016
Motivacia samotnych uradnikov 12 February 20, 2016
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v prípravnej etape rozvojových projektov informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore 7 February 11, 2016
spoločné ERP 37 February 3, 2016
govCloud - jednotné datacentrum 34 January 20, 2016
Oddeliť nákup hw od dodávky vývoja sw 6 January 19, 2016
Princípy, legislatíva, koncepcia 10 January 13, 2016
Potreba analýzy procesov verejenej správy a jej postupná reforma 5 January 9, 2016
Komunikuje niekto z platformy sk.digital s itSMF Slovensko? 6 December 16, 2015
Zavedenie "Value for Money" KPIs v štátnom IT ich porovnávanie 2 November 26, 2015
Otvorené technológie ako štandard 12 November 25, 2015
NKÚ - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v zmysle zákona 1 November 25, 2015
Obmedzenie vytvarania dodatkov 2 November 23, 2015
Heroku-style nasadzovanie a sluzby 32 November 10, 2015
Poctivé analýzy nákladov a prínosov 9 November 6, 2015
Architektúra pre eGovernment 7 November 3, 2015