Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


Topic Replies Activity
Zmenšovanie projektov 10 February 29, 2016
Obstarávanie IT formou súťažných návrhov 17 February 29, 2016
Motivacia samotnych uradnikov 12 February 20, 2016
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v prípravnej etape rozvojových projektov informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore 7 February 11, 2016
spoločné ERP 37 February 3, 2016
govCloud - jednotné datacentrum 34 January 20, 2016
Oddeliť nákup hw od dodávky vývoja sw 6 January 19, 2016
Princípy, legislatíva, koncepcia 10 January 13, 2016
Potreba analýzy procesov verejenej správy a jej postupná reforma 5 January 9, 2016
Komunikuje niekto z platformy sk.digital s itSMF Slovensko? 6 December 16, 2015
Zavedenie "Value for Money" KPIs v štátnom IT ich porovnávanie 2 November 26, 2015
Otvorené technológie ako štandard 12 November 25, 2015
NKÚ - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v zmysle zákona 1 November 25, 2015
Obmedzenie vytvarania dodatkov 2 November 23, 2015
Heroku-style nasadzovanie a sluzby 32 November 10, 2015
Poctivé analýzy nákladov a prínosov 9 November 6, 2015
Architektúra pre eGovernment 7 November 3, 2015