Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


Topic Replies Activity
O kategórii Efektívnosť investícii do IT 2 November 23, 2015
Koľko peňazí sa vyplytvalo v štátnych IT programoch/projektoch? 3 November 4, 2019
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 22 September 3, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Generický register 38 November 22, 2018
Jednotny system webov pre vsetky samospravy 47 May 29, 2018
Business case, CBA, štúdie IT projektov 18 May 6, 2018
Obstarávanie agilných IT kontraktov v US 19 March 27, 2018
Ukazka obstaravania v UK 10 February 15, 2018
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona 52 January 16, 2018
Aplikácia STEMI 14 January 15, 2018
Nákup a využívanie SaaS a off-the-shelf softvéru 11 November 14, 2017
Produkty pre stat zdarma? 24 October 16, 2017
Poznáte príklady kvalitných SLA zmlúv? Sem s nimi! 19 October 2, 2017
Mikroobstarávania pre opensource projekty 18 September 8, 2017
Value for Money v informatizácii 89 June 29, 2017
PostgreSQL 11 June 9, 2017
Otevrena reseni a verejne zakazky 6 March 15, 2017
Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spol 11 March 5, 2017
Kybernetická bezpečnosť na Slovensku - návrh opatrení 7 December 16, 2016
EKS + ministerstvá + obchody na rýchlo 13 November 28, 2016
Kto s kým a ako – alebo modul úradnej komunikácie (CSRU, G2G, MVSR-RFO a spol., RPO) 37 September 23, 2016
Meranie progresu informatizácie 10 November 8, 2016
Zvolanie pracovnej skupiny pre Open Source 8 September 7, 2016
Zmeny v nákupe štátneho IT (Spolupráca s ÚVO) 4 June 9, 2016
Elektronický denník znalca 18 June 7, 2016
Estónsky eGovernment ako služba pre iné krajiny 11 April 12, 2016