Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


Topic Replies Created
O kategórii Efektívnosť investícii do IT 2 October 22, 2015
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 124 July 13, 2018
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 3 July 13, 2018
Obstarávanie a Open source 40 November 19, 2018
Generický register 38 September 23, 2016
Jednotny system webov pre vsetky samospravy 47 November 2, 2015
Business case, CBA, štúdie IT projektov 18 April 19, 2018
Obstarávanie agilných IT kontraktov v US 19 March 16, 2017
Ukazka obstaravania v UK 10 February 6, 2018
Vládny cloud 52 November 9, 2015
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona 52 October 27, 2015
Aplikácia STEMI 14 December 27, 2017
Nákup a využívanie SaaS a off-the-shelf softvéru 11 October 26, 2015
Produkty pre stat zdarma? 24 December 15, 2015
Poznáte príklady kvalitných SLA zmlúv? Sem s nimi! 19 November 6, 2016
Mikroobstarávania pre opensource projekty 18 October 26, 2015
Value for Money v informatizácii 89 August 3, 2016
PostgreSQL 11 September 20, 2016
Otevrena reseni a verejne zakazky 6 March 15, 2017
Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spol 11 February 22, 2017
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 20 February 16, 2017
Kybernetická bezpečnosť na Slovensku - návrh opatrení 7 December 15, 2016
EKS + ministerstvá + obchody na rýchlo 13 November 9, 2016
Kto s kým a ako – alebo modul úradnej komunikácie (CSRU, G2G, MVSR-RFO a spol., RPO) 37 August 25, 2016
Meranie progresu informatizácie 10 November 2, 2016
Zvolanie pracovnej skupiny pre Open Source 8 November 11, 2015
Zmeny v nákupe štátneho IT (Spolupráca s ÚVO) 4 May 25, 2016
Elektronický denník znalca 18 January 7, 2016
Estónsky eGovernment ako služba pre iné krajiny 11 April 1, 2016
Zmenšovanie projektov 10 October 22, 2015