Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


O kategórii Efektívnosť investícii do IT (2)
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti ( 2 3 4 5 6 7 ) (124)
Prípravné trhové konzultácie (3)
Obstarávanie a Open source ( 2 3 ) (40)
Generický register ( 2 ) (38)
Jednotny system webov pre vsetky samospravy ( 2 3 ) (47)
Business case, CBA, štúdie IT projektov (18)
Obstarávanie agilných IT kontraktov v US (19)
Ukazka obstaravania v UK (10)
Vládny cloud ( 2 3 ) (52)
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona ( 2 3 ) (52)
Aplikácia STEMI (14)
Nákup a využívanie SaaS a off-the-shelf softvéru (11)
Produkty pre stat zdarma? ( 2 ) (24)
Poznáte príklady kvalitných SLA zmlúv? Sem s nimi! (19)
Mikroobstarávania pre opensource projekty (18)
Value for Money v informatizácii ( 2 3 4 5 ) (89)
PostgreSQL (11)
Otevrena reseni a verejne zakazky (6)
Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spol (11)
Spôsoby zamedzenia vendor-locku (20)
Kybernetická bezpečnosť na Slovensku - návrh opatrení (7)
EKS + ministerstvá + obchody na rýchlo (13)
Kto s kým a ako – alebo modul úradnej komunikácie (CSRU, G2G, MVSR-RFO a spol., RPO) ( 2 ) (37)
Meranie progresu informatizácie (10)
Zvolanie pracovnej skupiny pre Open Source (8)
Zmeny v nákupe štátneho IT (Spolupráca s ÚVO) (4)
Elektronický denník znalca (18)
Estónsky eGovernment ako služba pre iné krajiny (11)
Zmenšovanie projektov (10)