Čo sa deje v e-Governmente   Efektívnosť investícii do IT


Topic Replies Activity
O kategórii Efektívnosť investícii do IT 2 November 23, 2015
Tvorba webstránky vs. cenový limit 11 March 17, 2020
Generický register 39 March 6, 2020
Koľko peňazí sa vyplytvalo v štátnych IT programoch/projektoch? 3 November 4, 2019
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 22 September 3, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Jednotny system webov pre vsetky samospravy 47 May 29, 2018
Business case, CBA, štúdie IT projektov 18 May 6, 2018
Obstarávanie agilných IT kontraktov v US 19 March 27, 2018
Ukazka obstaravania v UK 10 February 15, 2018
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona 52 January 16, 2018
Aplikácia STEMI 14 January 15, 2018
Nákup a využívanie SaaS a off-the-shelf softvéru 11 November 14, 2017
Produkty pre stat zdarma? 24 October 16, 2017
Poznáte príklady kvalitných SLA zmlúv? Sem s nimi! 19 October 2, 2017
Mikroobstarávania pre opensource projekty 18 September 8, 2017
Value for Money v informatizácii 89 June 29, 2017
PostgreSQL 11 June 9, 2017
Otevrena reseni a verejne zakazky 6 March 15, 2017
Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spol 11 March 5, 2017
Kybernetická bezpečnosť na Slovensku - návrh opatrení 7 December 16, 2016
EKS + ministerstvá + obchody na rýchlo 13 November 28, 2016
Kto s kým a ako – alebo modul úradnej komunikácie (CSRU, G2G, MVSR-RFO a spol., RPO) 37 September 23, 2016
Meranie progresu informatizácie 10 November 8, 2016
Zvolanie pracovnej skupiny pre Open Source 8 September 7, 2016
Zmeny v nákupe štátneho IT (Spolupráca s ÚVO) 4 June 9, 2016
Elektronický denník znalca 18 June 7, 2016